About Me

My photo
Serian,KUching, SAWARAK, Malaysia
SMK SERIAN SARAWAK.....tempat yg akan ku berkhidmat selama yang termampu....insyaalllah....cekgu shikin seorg yg mudah bergaul...periang...penyayang..mcm2 pe g la...tengok2 la dua2 blog saya yer... http://cekgunurulashikin-skinpies87.blogspot.com/ dan http://skinpies87.blogspot.com/ selamat beekenalan.....daaaa...

music

yang diajar...

yang diajar...

math

math

science

science

Saturday, 30 June 2012

Minggu 25 (25 hingga 29 Jun 2012)


Tarikh
25 Jun 2012
Masa
8.15pagi - 9.25pagi
Tingkatan
4K1
Mata Pelajaran
Matematik
Tajuk
Bab 6 Statistik
Sub-tajuk
6.5 kekerapan longgokan
6.6 sukatan serakan
Objektif
Pada akhir unit ini, pelajar dapat :
i)     Membina jadual kekerapan longgokan bagi data terkumpul dan data tak terkumpul
ii)   Melukis ogif
iii) Menentukan median, kuartil pertama, kuartil ketiga dan julat antara kuartil daripada ogif
Aktiviti
i)     Guru meminta murid menjawab soalan yang diberi
ii)   Murid mengisi jadual yang mempunyai kekerapan longgokan dan sempadan atas
iii) Murid melukis ogif dari data yang diberikan
iv) Guru menerangkan kepada murid kaedah untuk memcari nilai median, kuartil pertama, kuartil ketiga dan julat antara kuartil
v)   Murid menghantar graf yang telah dijawab untuk disemak guru
ABM
Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota, kertas graf
Nilai Murni
Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba
Refleksi
i)     Semua objektif tercapai
ii)   Kehadiran : 40/40 orang
iii) 90% pelajar memberi kerjasama kepada guru dan dapat mencari nilai median hingga julat antara kuartil
iv) Tiada pelajar yang bermasalah

Tarikh
25 Jun 2012
Masa
10.20pagi - 11.30pagi
Tingkatan
4MPV
Mata Pelajaran
Matematik
Tajuk
Bab 6 Statistik
Sub-tajuk
6.5 kekerapan longgokan
6.6 sukatan serakan
Objektif
Pada akhir unit ini, pelajar dapat :
i)     Membina jadual kekerapan longgokan bagi data terkumpul dan data tak terkumpul
ii)   Melukis ogif
iii) Menentukan median, kuartil pertama, kuartil ketiga dan julat antara kuartil daripada ogif
Aktiviti
i)     Guru meminta murid menjawab soalan yang diberi
ii)   Murid mengisi jadual yang mempunyai kekerapan longgokan dan sempadan atas
iii) Murid melukis ogif dari data yang diberikan
iv) Guru menerangkan kepada murid kaedah untuk memcari nilai median, kuartil pertama, kuartil ketiga dan julat antara kuartil
v)   Murid menghantar graf yang telah dijawab untuk disemak guru
ABM
Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota, kertas graf
Nilai Murni
Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba
Refleksi
i)     Semua objektif tercapai
ii)   Kehadiran : 25/25 orang
iii) 90% pelajar memberi kerjasama kepada guru dan dapat mencari nilai median hingga julat antara kuartil
iv) Tiada pelajar yang bermasalah

Tarikh
25 Jun 2012
Masa
11.30pagi - 12.40tgh
Tingkatan
4K8
Mata Pelajaran
Matematik
Tajuk
 Bab 7 Kebarangkalian
Sub-tajuk
7.1 Ruang Sampel
Objektif
Pada akhir unit ini, pelajar dapat :
i)     Menentukan sama ada sesuatu kesudahan adalah kesudahan yang mungkin bagi sesuatu uji kaji
ii)   Menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi sesuatu uji kaji daripada aktiviti ataupun secara penaakulan
Aktiviti
i)     Guru meminta murid menulis nota yang diberi
ii)   Guru meminta pelajar membentuk kumpulan masing-masing yang mempunyai 4 ke 5 orang
iii) Guru member sekeping duit syiling dan sebiji dadu kepada setiap kumpulan
iv) Guru meminta wakil setiap kumpulan untuk melambung duit syiling dan dadu yang diberi
v)   Guru meminta setiap kumpulan memberikan kesudahan yang diperolehi
vi) Daripada semua kesudahan yang diberi setiap kumpulan, guru memberikan penjelasan tentang kesudahan yang mungkin bagi sekeping duit syiling dan sebiji dadu
vii)             Guru meminta pelajar untuk menjawap soalan yang diberi
viii)           Guru memberi latihan sebagai kerja rumah
ABM
Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, lampiran soalan
Nilai Murni
Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba
Refleksi
i)     Semua objektif tercapai
ii)   Kehadiran : 25/35 orang
iii) 70% pelajar memberi kerjasama kepada guru
iv) Semua pelajar memberi kerjasama dengan guru
v)   Tiada pelajar yang bermasalah

Tarikh
26 Jun 2012
Masa
9.45pagi - 10.55pagi
Tingkatan
4K7
Mata Pelajaran
Matematik
Tajuk
 Bab 7 Kebarangkalian
Sub-tajuk
7.1 Ruang Sampel
Objektif
Pada akhir unit ini, pelajar dapat :
i)     Menentukan sama ada sesuatu kesudahan adalah kesudahan yang mungkin bagi sesuatu uji kaji
ii)   Menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi sesuatu uji kaji daripada aktiviti ataupun secara penaakulan
Aktiviti
i)     Guru meminta murid menulis nota yang diberi
ii)   Guru meminta pelajar membentuk kumpulan masing-masing yang mempunyai 4 ke 5 orang
iii) Guru member sekeping duit syiling dan sebiji dadu kepada setiap kumpulan
iv) Guru meminta wakil setiap kumpulan untuk melambung duit syiling dan dadu yang diberi
v)   Guru meminta setiap kumpulan memberikan kesudahan yang diperolehi
vi) Daripada semua kesudahan yang diberi setiap kumpulan, guru memberikan penjelasan tentang kesudahan yang mungkin bagi sekeping duit syiling dan sebiji dadu
vii)             Guru meminta pelajar untuk menjawap soalan yang diberi
viii)           Guru memberi latihan sebagai kerja rumah
ABM
Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, lampiran soalan
Nilai Murni
Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba
Refleksi
i)     Semua objektif tercapai
ii)   Kehadiran : 36/40 orang
iii) 80% pelajar memberi kerjasama kepada guru
iv) Semua pelajar dapat memberikan kesemua sesudahan
v)   Tiada pelajar yang bermasalah

Date
26 Jun 2012
Time
10.55a.m - 11.30p.m
Class
5S4
Subject
Mathematic
Learning Area
Chapter 6 Gradient and area under a graph
Learning Objective
6.2 Quantity represented by the Area under graph
Learning Outcomes
At the end of the lesson, students will be able to :
i)     State the quantity represented by the area under the graph
ii)   Find the area under a graph
Learning Activities
i)     Teacher explain to students area under the graph for rectangle, triangle and trapezium
ii)   Teacher give variable questions to students
iii) Teacher asks students to solve questions given
iv) Teacher discuss the answers together  with all students
v)   Teacher give exercises as homework
Learning Aids
Whiteboard, A4 Paper, Question sheet, Exercise book, Text book
Noble Value
Cooperative, being confidents, dare to try and
communications with students and teacher
Reflections
i)     Attendance: 33/40
ii)   All learning outcome is achieve
iii)  80% of student give cooperation’s to teacher and answers question given

Tarikh
26 Jun 2012
Masa
12.05tgh – 12.40tgh
Tingkatan
4MPV
Mata Pelajaran
Matematik
Tajuk
 Bab 7 Kebarangkalian
Sub-tajuk
7.1 Ruang Sampel
Objektif
Pada akhir unit ini, pelajar dapat :
i)     Menentukan sama ada sesuatu kesudahan adalah kesudahan yang mungkin bagi sesuatu uji kaji
ii)   Menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi sesuatu uji kaji daripada aktiviti ataupun secara penaakulan
Aktiviti
i)     Guru meminta murid menulis nota yang diberi
ii)   Guru meminta pelajar membentuk kumpulan masing-masing yang mempunyai 4 ke 5 orang
iii) Guru member sekeping duit syiling dan sebiji dadu kepada setiap kumpulan
iv) Guru meminta wakil setiap kumpulan untuk melambung duit syiling dan dadu yang diberi
v)   Guru meminta setiap kumpulan memberikan kesudahan yang diperolehi
vi) Daripada semua kesudahan yang diberi setiap kumpulan, guru memberikan penjelasan tentang kesudahan yang mungkin bagi sekeping duit syiling dan sebiji dadu
vii)             Guru meminta pelajar untuk menjawap soalan yang diberi
viii)           Guru memberi latihan sebagai kerja rumah
ABM
Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, lampiran soalan
Nilai Murni
Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba
Refleksi
i)     Semua objektif tercapai
ii)   Kehadiran : 24/25 orang
iii) 90% pelajar memberi kerjasama kepada guru
iv) Tiada pelajar yang bermasalah


Date
27 Jun 2012
Time
7.05a.m - 8.15a.m
Class
5S4
Subject
Mathematic
Learning Area
Chapter 6 Gradient and area under a graph
Learning Objective
6.2 Quantity represented by the Area under graph
Learning Outcomes
At the end of the lesson, students will be able to :
i)     Solve problem involving gradient and areas under a graph
Learning Activities
i)     Teacher give variable questions to students
ii)   Teacher asks students to solve questions given
iii) Teacher discuss the answers together  with all students
iv) Teacher give exercises as homework
Learning Aids
Whiteboard, A4 Paper, Question sheet, Exercise book, Text book
Noble Value
Cooperative, being confidents, dare to try and
communications with students and teacher
Reflections
i)     Attendance: 29/35
ii)   All learning outcome is achieve
iii)  80% of student give cooperation’s to teacher and answers question given

Tarikh
27 Jun 2012
Masa
10.55pagi – 11.30pagi
Tingkatan
4K1
Mata Pelajaran
Matematik
Tajuk
 Bab 7 Kebarangkalian
Sub-tajuk
7.1 Ruang Sampel
Objektif
Pada akhir unit ini, pelajar dapat :
i)     Menentukan sama ada sesuatu kesudahan adalah kesudahan yang mungkin bagi sesuatu uji kaji
ii)   Menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi sesuatu uji kaji daripada aktiviti ataupun secara penaakulan
Aktiviti
i)     Guru meminta murid menulis nota yang diberi
ii)   Guru meminta pelajar membentuk kumpulan masing-masing yang mempunyai 4 ke 5 orang
iii) Guru member sekeping duit syiling dan sebiji dadu kepada setiap kumpulan
iv) Guru meminta wakil setiap kumpulan untuk melambung duit syiling dan dadu yang diberi
v)   Guru meminta setiap kumpulan memberikan kesudahan yang diperolehi
vi) Daripada semua kesudahan yang diberi setiap kumpulan, guru memberikan penjelasan tentang kesudahan yang mungkin bagi sekeping duit syiling dan sebiji dadu
vii)             Guru meminta pelajar untuk menjawap soalan yang diberi
viii)           Guru memberi latihan sebagai kerja rumah
ABM
Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, lampiran soalan
Nilai Murni
Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba
Refleksi
i)     Semua objektif tercapai
ii)   Kehadiran : 33/40 orang
iii) 80% pelajar memberi kerjasama kepada guru
iv) Tiada pelajar yang bermasalah

Tarikh
27 Jun 2012
Masa
12.05tgh – 12.40tgh
Tingkatan
4K8
Mata Pelajaran
Matematik
Tajuk
Bab 7 Kebarangkalian
Sub-tajuk
7.2  Peristiwa
Objektif
Pada akhir unit ini, pelajar dapat :
i)      Mengenal pasti unsur-unsur dalam ruang sampel yang memenuhi syarat-syarat yang diberikan
ii)   Menentukan sama ada sesuatu peristiwa adalah mungkin bagi suatu ruang sampel
Aktiviti
i)     Guru meminta murid menulis nota yang diberi
ii)   Guru meminta pelajar membentuk kumpulan masing-masing yang mempunyai 4 ke 5 orang
iii) Sebelum menentukan kebarangkalian bagi setiap peristiwa yang diberi, guru meminta pelajar menentukan ruang sampel dahulu
iv) Guru memberi sekeping duit syiling dan sebiji dadu kepada setiap kumpulan
v)   Guru meminta wakil setiap kumpulan untuk melambung duit syiling dan dadu yang diberi
vi) Guru meminta setiap kumpulan memberikan kesudahan yang diperolehi daripada peristiwa yang diberi
vii)             Guru meminta pelajar untuk menjawap soalan yang diberi
viii)           Guru memberi latihan sebagai kerja rumah
ABM
Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, lampiran soalan
Nilai Murni
Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba
Refleksi
i)     Semua objektif tercapai
ii)   Kehadiran : 29/34 orang
iii) 80% pelajar memberi kerjasama kepada guru
iv) Tiada pelajar yang bermasalah

Tarikh
28 Jun 2012
Masa
7.05pagi – 8.15pagi
Tingkatan
4K1
Mata Pelajaran
Matematik
Tajuk
Bab 7 Kebarangkalian
Sub-tajuk
7.2  Peristiwa
Objektif
Pada akhir unit ini, pelajar dapat :
i)     Mengenal pasti unsur-unsur dalam ruang sampel yang memenuhi syarat-syarat yang diberikan
ii)   Menentukan sama ada sesuatu peristiwa adalah mungkin bagi suatu ruang sampel
Aktiviti
i)     Guru meminta murid menulis nota yang diberi
ii)   Guru meminta pelajar membentuk kumpulan masing-masing yang mempunyai 4 ke 5 orang
iii) Sebelum menentukan kebarangkalian bagi setiap peristiwa yang diberi, guru meminta pelajar menentukan ruang sampel dahulu
iv) Guru memberi sekeping duit syiling dan sebiji dadu kepada setiap kumpulan
v)   Guru meminta wakil setiap kumpulan untuk melambung duit syiling dan dadu yang diberi
vi) Guru meminta setiap kumpulan memberikan kesudahan yang diperolehi daripada peristiwa yang diberi
vii)             Guru meminta pelajar untuk menjawap soalan yang diberi
viii)           Guru memberi latihan sebagai kerja rumah
ABM
Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota, kertas graf
Nilai Murni
Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba
Refleksi
i)     Semua objektif tercapai
ii)   Kehadiran : 35/40 orang
iii) 80% pelajar memberi kerjasama kepada guru dan dapat mencari nilai kebarangkalian
iv) Tiada pelajar yang bermasalah

Tarikh
28 Jun 2012
Masa
9.45pagi – 10.20pagi
Tingkatan
4K7
Mata Pelajaran
Matematik
Tajuk
Bab 7 Kebarangkalian
Sub-tajuk
7.2  Peristiwa
Objektif
Pada akhir unit ini, pelajar dapat :
i)     Mengenal pasti unsur-unsur dalam ruang sampel yang memenuhi syarat-syarat yang diberikan
ii)   Menentukan sama ada sesuatu peristiwa adalah mungkin bagi suatu ruang sampel
Aktiviti
i)     Guru meminta murid menulis nota yang diberi
ii)   Guru meminta pelajar membentuk kumpulan masing-masing yang mempunyai 4 ke 5 orang
iii) Sebelum menentukan kebarangkalian bagi setiap peristiwa yang diberi, guru meminta pelajar menentukan ruang sampel dahulu
iv) Guru memberi sekeping duit syiling dan sebiji dadu kepada setiap kumpulan
v)   Guru meminta wakil setiap kumpulan untuk melambung duit syiling dan dadu yang diberi
vi) Guru meminta setiap kumpulan memberikan kesudahan yang diperolehi daripada peristiwa yang diberi
vii)             Guru meminta pelajar untuk menjawap soalan yang diberi
viii)           Guru memberi latihan sebagai kerja rumah
ABM
Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, lampiran soalan
Nilai Murni
Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba
Refleksi
i)     Semua objektif tercapai
ii)   Kehadiran : 32/40 orang
iii) 80% pelajar memberi kerjasama kepada guru
iv) Tiada pelajar yang bermasalah

Tarikh
28 Jun 2012
Masa
10.20pagi – 11.30pagi
Tingkatan
4MPV
Mata Pelajaran
Matematik
Tajuk
Bab 7 Kebarangkalian
Sub-tajuk
7.3 Kebarangkalian suatu peristiwa
Objektif
Pada akhir unit ini, pelajar dapat :
i)     Menentukan nisbah bilangan kali berlakunya suatu peristiwa kepada bilangan percubaan
ii)   Mengira kebarangkalian suatu peristiwa daripada bilangan cubaan yang cukup besar
Aktiviti
i)     Guru meminta murid menulis nota yang diberi
ii)   Guru meminta pelajar membentuk kumpulan masing-masing yang mempunyai 4 ke 5 orang
iii) Guru member satu aktiviti untuk meneroka konsep kebarangkalian
iv) Tugasan : sekeping kad diambil secara rawak daripada 6 keping kad yang mempunyai nombor 1 hingga 6. Cari nisbah bagi kesudahan untuk mendapatkan nombor 6.
v)   Setiap kumpulan menjalankan aktiviti yang diberi dan mendapat keputusan bagi menunjukkan nisbah
vi) Guru member latihan sebagai kerja rumah
ABM
Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota, kertas graf
Nilai Murni
Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba
Refleksi
i)     Semua objektif tercapai
ii)   Kehadiran : 25/25 orang
iii) 90% pelajar memberi kerjasama kepada guru dan dapat menentukan kebarangkalian bagi suatu peristiwa
iv) Tiada pelajar yang bermasalah

Date
29 Jun 2012
Time
7.05a.m - 8.15a.m
Class
5S4
Subject
Mathematic
Learning Area
Chapter 7 Probability 2
Learning Objective
7.1 Probability of an Event
Learning Outcomes
At the end of the lesson, students will be able to :
i)     Determine the sample space of an experiment with equally likely outcomes
Learning Activities
i)     Teacher explain to students about probability of a coin and a dice
ii)   Teacher asks students to make their own group with 4 - 5  students
iii) Teacher give activities to describe the sample space and probability
iv) Activities: one pieces of card is choose at random from 6 cards contains number 1 until 6. Find probability to get number of 6
v)   Teacher asks students to solve questions given
vi) Teacher give some exercises as homework’s
Learning Aids
Whiteboard, A4 Paper, Question sheet, Exercise book, Text book
Noble Value
Cooperative, being confidents, dare to try and
communications with students and teacher
Reflections
i)     Attendance: 32/35
ii)   All learning outcome is achieve
iii)  90% of student give cooperation’s to teacher and answers question given

Tarikh
29 Jun 2012
Masa
8.15pagi – 9.25pagi
Tingkatan
4K7
Mata Pelajaran
Matematik
Tajuk
Bab 7 Kebarangkalian
Sub-tajuk
7.3 Kebarangkalian suatu peristiwa
Objektif
Pada akhir unit ini, pelajar dapat :
i)     Menentukan nisbah bilangan kali berlakunya suatu peristiwa kepada bilangan percubaan
ii)   Mengira kebarangkalian suatu peristiwa daripada bilangan cubaan yang cukup besar
Aktiviti
i)     Guru meminta murid menulis nota yang diberi
ii)   Guru meminta pelajar membentuk kumpulan masing-masing yang mempunyai 4 ke 5 orang
iii) Guru member satu aktiviti untuk meneroka konsep kebarangkalian
iv) Tugasan : sekeping kad diambil secara rawak daripada 6 keping kad yang mempunyai nombor 1 hingga 6. Cari nisbah bagi kesudahan untuk mendapatkan nombor 6.
v)   Setiap kumpulan menjalankan aktiviti yang diberi dan mendapat keputusan bagi menunjukkan nisbah
vi) Guru member latihan sebagai kerja rumah
ABM
Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota, kertas graf
Nilai Murni
Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba
Refleksi
i)     Semua objektif tercapai
ii)   Kehadiran : 34/40 orang
iii) 80% pelajar memberi kerjasama kepada guru
iv) Pelajar yang bermasalah member kerjasama yang baik kepada guru

Tarikh
29 Jun 2012
Masa
10.55pagi – 12.05tgh
Tingkatan
4K8
Mata Pelajaran
Matematik
Tajuk
Bab 7 Kebarangkalian
Sub-tajuk
7.3 Kebarangkalian suatu peristiwa
Objektif
Pada akhir unit ini, pelajar dapat :
i)     Menentukan nisbah bilangan kali berlakunya suatu peristiwa kepada bilangan percubaan
ii)   Mengira kebarangkalian suatu peristiwa daripada bilangan cubaan yang cukup besar
Aktiviti
i)     Guru meminta murid menulis nota yang diberi
ii)   Guru meminta pelajar membentuk kumpulan masing-masing yang mempunyai 4 ke 5 orang
iii) Guru member satu aktiviti untuk meneroka konsep kebarangkalian
iv) Tugasan : sekeping kad diambil secara rawak daripada 6 keping kad yang mempunyai nombor 1 hingga 6. Cari nisbah bagi kesudahan untuk mendapatkan nombor 6.
v)   Setiap kumpulan menjalankan aktiviti yang diberi dan mendapat keputusan bagi menunjukkan nisbah
vi) Guru member latihan sebagai kerja rumah
ABM
Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota, kertas graf
Nilai Murni
Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba
Refleksi
i)     Semua objektif tercapai
ii)   Kehadiran : 26/34 orang
iii) 70% pelajar memberi kerjasama kepada guru
iv) Tiada pelajar yang bermasalah....terima kasih banyak2....

..jumpe lagi..