About Me

My photo
Serian,KUching, SAWARAK, Malaysia
SMK SERIAN SARAWAK.....tempat yg akan ku berkhidmat selama yang termampu....insyaalllah....cekgu shikin seorg yg mudah bergaul...periang...penyayang..mcm2 pe g la...tengok2 la dua2 blog saya yer... http://cekgunurulashikin-skinpies87.blogspot.com/ dan http://skinpies87.blogspot.com/ selamat beekenalan.....daaaa...

music

yang diajar...

yang diajar...

math

math

science

science

Sunday, 13 May 2012

MInggu 19 (7 hingga 11 Mei 2012)

Tarikh  

7 Mei 2012

Masa 

7.05pagi - 8.15pagi

Tingkatan 

4MPV

Mata Pelajaran 

Matematik 

Tajuk 

Bab 6 Statistik 3

Sub-tajuk 

6.2 Mod dan Min bagi data terkumpul

Objektif 

Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

 1. Menentukan kelas mod daripada jadual kekerapan data terkumpul
 2. Mengira nilai titik tengah sesuatu kelas
 3. Mengira min daripada jadual kekerapan data terkumpul

Aktiviti 

 1. Guru menyediakan kertas soalan yang mempunyai jadual bagi selang kelas, kekerapan, sempadan atas dan bawah dan titik tengah
 2. Guru menerangkan kepada pelajar formula untuk menentukan kelas mod dan juga min menggunakan contoh soalan yang telah diberi
 3. Guru meminta pelajar membuat pengiraan dan memberi jawapan yang tepat
 4. Guru mengarahkan pelajar menjawab soalan yang seterusnya
 5. Guru memberi latihan di dalam buku latihan sebagai kerja rumah

ABM 

Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota

Nilai Murni 

Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba

Refleksi 

 1. Semua objektif tercapai
 2. Kehadiran : 25/25 orang
 3. 90% pelajar memberi kerjasama kepada guru dan dapat menjawab semua contoh soalan yang diberikan
 4. Semua pelajar membuat kerja yang diberi
 5. Tiada pelajar yang bermasalah


 

Date 

7 Mei 2012

Time 

10.55a.m - 12.05p.m

Class 

5S4 

Subject 

Mathematic 

Learning Area 

Chapter 5 Variations

Learning Objective 

5.3 Understand and use the concept of joint variation

Learning Outcomes 

At the end of the lesson, students will be able to :

 1. Solve problem involving joint variation

Learning Activities 

 1. Teacher give questions to students and ask students to discuss together among group members
 2. Teacher asks volunteer to write down answers in white board
 3. Teacher discuss the answers with all students
 4. Teacher asks students to solve all questions given
 5. Teacher give exercises as homework

Learning Aids 

Whiteboard, A4 Paper, Question sheet, Exercise book, Text book

Noble Value 

Cooperative, being confidents, dare to try and
communications with students and teacher

Reflections 

 1. Attendance: 34/35
 2. All learning outcome is achieve
 3. 70% of student give cooperation's to teacher and can give true answers to all questions given


 

Tarikh  

7 Mei 2012

Masa 

10.55pagi – 12.05tgh

Tingkatan 

4K7

Mata Pelajaran 

Matematik 

Tajuk 

Bab 6 Statistik 3

Sub-tajuk 

6.1 Selang kelas

Objektif 

Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

 1. Melengkapkan selang kelas bagi satu set data yang diberi satu selang kelas
 2. Menetukan
  1. Had atas dan had bawah
  2. Sempadan atas dan sempadan bawah
 3. Mengira saiz selang kelas
 4. Membina jadual kekerapan berdasarkan satu set data yang diberi

Aktiviti 

 1. Guru menyediakan kertas nota untuk menerangkan tentang saiz kelas dan guru membincangkan kaedah untuk mencari saiz kelas
 2. Guru memberi contoh soalan kepada pelajar dan membincangkan dengan pelajar
 3. Guru menunjukkan kaedah untuk mencari kekerapan dengan kaedah gundalan
 4. Guru meminta pelajar mengisi jadual yang diberi
 5. Guru memberi latihan kepada pelajar sebagai kerja rumah

ABM 

Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota

Nilai Murni 

Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba

Refleksi 

 1. Semua objektif tercapai
 2. Kehadiran : 33/40 orang
 3. 90% pelajar memberi kerjasama kepada guru dan dapat menjawab semua contoh soalan yang diberikan
 4. Semua pelajar membuat kerja yang diberi
 5. Kebanyakkan pelajar lelaki lebih berminat untuk mempelajari tajuk ini
 6. Tiada pelajar yang bermasalah


 

Tarikh  

8 Mei 2012

Masa 

7.05a.m - 8.15a.m

Tingkatan 

4K1

Mata Pelajaran 

Matematik 

Tajuk 

Bab 6 Statistik 3

Sub-tajuk 

6.1 Selang kelas

Objektif 

Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

 1. Melengkapkan selang kelas bagi satu set data yang diberi satu selang kelas
 2. Menetukan
  1. Had atas dan had bawah
  2. Sempadan atas dan sempadan bawah
 3. Mengira saiz selang kelas
 4. Membina jadual kekerapan berdasarkan satu set data yang diberi

Aktiviti 

 1. Guru menyediakan kertas nota untuk menerangkan tentang saiz kelas dan guru membincangkan kaedah untuk mencari saiz kelas
 2. Guru memberi contoh soalan kepada pelajar dan membincangkan dengan pelajar
 3. Guru menunjukkan kaedah untuk mencari kekerapan dengan kaedah gundalan
 4. Guru meminta pelajar mengisi jadual yang diberi
 5. Guru memberi latihan kepada pelajar sebagai kerja rumah

ABM 

Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota

Nilai Murni 

Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba

Refleksi 

 1. Semua objektif tercapai
 2. Kehadiran : 39/40 orang
 3. 90% pelajar memberi kerjasama kepada guru dan dapat menjawab semua contoh soalan yang diberikan
 4. Semua pelajar membuat kerja yang diberi
 5. Tiada pelajar yang bermasalah


 

Tarikh  

8 Mei 2012

Masa 

9.45pagi - 10.20pagi

Tingkatan 

4K8

Mata Pelajaran 

Matematik 

Tajuk 

Bab 6 Statistik 3

Sub-tajuk 

6.1 Selang kelas

Objektif 

Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

 1. Melengkapkan selang kelas bagi satu set data yang diberi satu selang kelas
 2. Menetukan
  1. Had atas dan had bawah
  2. Sempadan atas dan sempadan bawah
 3. Mengira saiz selang kelas
 4. Membina jadual kekerapan berdasarkan satu set data yang diberi

Aktiviti 

 1. Guru menyediakan kertas nota untuk menerangkan tentang saiz kelas dan guru membincangkan kaedah untuk mencari saiz kelas
 2. Guru memberi contoh soalan kepada pelajar dan membincangkan dengan pelajar
 3. Guru menunjukkan kaedah untuk mencari kekerapan dengan kaedah gundalan
 4. Guru meminta pelajar mengisi jadual yang diberi
 5. Guru memberi latihan kepada pelajar sebagai kerja rumah

ABM 

Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota

Nilai Murni 

Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba

Refleksi 

 1. Semua objektif tercapai
 2. Kehadiran : 32/37 orang
 3. 80% pelajar memberi kerjasama kepada guru dan dapat menjawab semua contoh soalan yang diberikan
 4. Semua pelajar membuat kerja yang diberi
 5. Tiada pelajar yang bermasalah


 

Date 

8 Mei 2012

Time 

12.05p.m - 12.40a.m

Class 

5S4 

Subject 

Mathematic 

Learning Area 

Chapter 5 Variations

Learning Objective 

5.3 Understand and use the concept of joint variation

Learning Outcomes 

At the end of the lesson, students will be able to :

 1. Solve problem involving joint variation

Learning Activities 

 1. Teacher give questions to students and ask students to discuss together among group members
 2. Teacher asks volunteer to write down answers in white board
 3. Teacher discuss the answers with all students
 4. Teacher asks students to solve all questions given
 5. Teacher give exercises as homework

Learning Aids 

Whiteboard, A4 Paper, Question sheet, Exercise book, Text book

Noble Value 

Cooperative, being confidents, dare to try and
communications with students and teacher

Reflections 

 1. Attendance: 34/35
 2. All learning outcome is achieve
 3. 70% of student give cooperation's to teacher and can give true answers to all questions given


 

Tarikh  

9 Mei 2012

Masa 

9.45pagi - 10.55pagi

Tingkatan 

4K8

Mata Pelajaran 

Matematik 

Tajuk 

Bab 6 Statistik 3

Sub-tajuk 

6.2 Mod dan Min bagi data terkumpul

Objektif 

Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

 1. Menentukan kelas mod daripada jadual kekerapan data terkumpul
 2. Mengira nilai titik tengah sesuatu kelas
 3. Mengira min daripada jadual kekerapan data terkumpul

Aktiviti 

 1. Guru menyediakan kertas soalan yang mempunyai jadual bagi selang kelas, kekerapan, sempadan atas dan bawah dan titik tengah
 2. Guru menerangkan kepada pelajar formula untuk menentukan kelas mod dan juga min menggunakan contoh soalan yang telah diberi
 3. Guru meminta pelajar membuat pengiraan dan memberi jawapan yang tepat
 4. Guru mengarahkan pelajar menjawab soalan yang seterusnya
 5. Guru memberi latihan di dalam buku latihan sebagai kerja rumah

ABM 

Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota

Nilai Murni

Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba

Refleksi 

 1. Semua objektif tercapai
 2. Kehadiran : 31/37 orang
 3. 70% pelajar memberi kerjasama kepada guru dan dapat menjawab semua contoh soalan yang diberikan
 4. Semua pelajar membuat kerja yang diberi
 5. Tiada pelajar yang bermasalah


 

Tarikh  

9 Mei 2012

Masa 

10.55a.m - 11.30a.m

Tingkatan 

4K7

Mata Pelajaran 

Matematik 

Tajuk 

Bab 6 Statistik 3

Sub-tajuk 

6.2 Mod dan Min bagi data terkumpul

Objektif 

Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

 1. Menentukan kelas mod daripada jadual kekerapan data terkumpul
 2. Mengira nilai titik tengah sesuatu kelas
 3. Mengira min daripada jadual kekerapan data terkumpul

Aktiviti 

 1. Guru menyediakan kertas soalan yang mempunyai jadual bagi selang kelas, kekerapan, sempadan atas dan bawah dan titik tengah
 2. Guru menerangkan kepada pelajar formula untuk menentukan kelas mod dan juga min menggunakan contoh soalan yang telah diberi
 3. Guru meminta pelajar membuat pengiraan dan memberi jawapan yang tepat
 4. Guru mengarahkan pelajar menjawab soalan yang seterusnya
 5. Guru memberi latihan di dalam buku latihan sebagai kerja rumah

ABM 

Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota

Nilai Murni 

Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba

Refleksi 

 1. Semua objektif tercapai
 2. Kehadiran : 34/40 orang
 3. 80% pelajar memberi kerjasama kepada guru dan dapat menjawab semua contoh soalan yang diberikan
 4. Semua pelajar membuat kerja yang diberi
 5. Tiada pelajar yang bermasalah


 

Tarikh  

9 Mei 2012

Masa 

11.30pagi - 12.40tengahari

Tingkatan 

4K1

Mata Pelajaran 

Matematik 

Tajuk 

Bab 6 Statistik 3

Sub-tajuk 

6.2 Mod dan Min bagi data terkumpul

Objektif 

Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

 1. Menentukan kelas mod daripada jadual kekerapan data terkumpul
 2. Mengira nilai titik tengah sesuatu kelas
 3. Mengira min daripada jadual kekerapan data terkumpul

Aktiviti 

 1. Guru menyediakan kertas soalan yang mempunyai jadual bagi selang kelas, kekerapan, sempadan atas dan bawah dan titik tengah
 2. Guru menerangkan kepada pelajar formula untuk menentukan kelas mod dan juga min menggunakan contoh soalan yang telah diberi
 3. Guru meminta pelajar membuat pengiraan dan memberi jawapan yang tepat
 4. Guru mengarahkan pelajar menjawab soalan yang seterusnya
 5. Guru memberi latihan di dalam buku latihan sebagai kerja rumah

ABM 

Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota

Nilai Murni 

Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba

Refleksi 

 1. Semua objektif tercapai
 2. Kehadiran : 39/40 orang
 3. 90% pelajar memberi kerjasama kepada guru dan dapat menjawab semua contoh soalan yang diberikan
 4. Semua pelajar membuat kerja yang diberi
 5. Tiada pelajar yang bermasalah


 

Tarikh  

10 Mei 2012

Masa 

7.05pagi - 8.15pagi

Tingkatan 

4K7

Mata Pelajaran 

Matematik 

Tajuk 

Bab 6 Statistik 3

Sub-tajuk 

6.3 Histogram bagi selang kelas sama saiz

Objektif 

Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

 1. Melukis histogram berdasarkan jadual kekerapan data terkumpul
 2. Mentafsir meklumat daripada histogram yang diberi
 3. Menyelesaikan masalah yang melibatkan histogram

Aktiviti 

 1. Guru meminta pelajar merujuk kepada data soalan yang telah diberi pada kelas sebelum ini untuk melukis histogram
 2. Menggunakan data sempadan dan kekerapan guru menunjukkan cara untuk melukis histogram di papan tulis
 3. Guru menyediakan pelajar kertas graf dan meminta pelajr melukis histogram masing-masing
 4. Guru memantau lukisan pelajar dan membetulkan kesilapan yang dibuat
 5. Guru mengarahkan pelajar menghantar graf yang telah dilukis untuk disemak

ABM 

Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota

Nilai Murni 

Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba

Refleksi 

 1. Semua objektif tercapai
 2. Kehadiran : 39/40
 3. 90% pelajar dapat menjawab soalan yang diberi
 4. Pelajar berminat untuk melukis histogram berbanding membuat pengiraaan
 5. Semua pelajar memberi kerjasama kepada guru


 

Date 

10 Mei 2012

Time 

9.45p.m - 10.55a.m

Class 

5S4 

Subject 

Mathematic 

Learning Area 

Chapter 5 Variations

Learning Objective 

5.3 Joint Variation

Learning Outcomes 

At the end of the lesson, students will be able to :

 1. We will learn to represent a joint variation using the symbol varies for the following cases
  1. Two direct variation
  2. Two inverse variations
  3. A direct variation and an inverse variation

Learning Activities 

 1. Teacher explain about method to represent a joint variation
 2. Teacher explain method to find the value of variable in a joint variation when sufficient information is given
 3. Teacher give some example to students and ask students to solve the questions together
 4. Teacher discuss questions given
 5. Teacher give questions to students and ask volunteers to write answers in white board
 6. Teacher give exercises as homework

Learning Aids 

Whiteboard, A4 Paper, Question sheet, Exercise book, Text book 

Noble Value 

Cooperative, being confidents, dare to try and
communications with students and teacher

Reflections 

 1. Attendance: 34/35
 2. All learning outcome is achieve
 3. 80% of student give cooperation's to teacher and can give true answers to all questions given
 4. All students do all homework given


 

Tarikh  

10 Mei 2012

Masa 

10.55pagi - 11.30pagi

Tingkatan 

4MPV

Mata Pelajaran 

Matematik 

Tajuk 

Bab 6 Statistik 3

Sub-tajuk 

6.3 Histogram bagi selang kelas sama saiz

Objektif 

Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

 1. Melukis histogram berdasarkan jadual kekerapan data terkumpul
 2. Mentafsir meklumat daripada histogram yang diberi
 3. Menyelesaikan masalah yang melibatkan histogram

Aktiviti 

 1. Guru meminta pelajar merujuk kepada data soalan yang telah diberi pada kelas sebelum ini untuk melukis histogram
 2. Menggunakan data sempadan dan kekerapan guru menunjukkan cara untuk melukis histogram di papan tulis
 3. Guru menyediakan pelajar kertas graf dan meminta pelajr melukis histogram masing-masing
 4. Guru memantau lukisan pelajar dan membetulkan kesilapan yang dibuat
 5. Guru mengarahkan pelajar menghantar graf yang telah dilukis untuk disemak

ABM 

Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota

Nilai Murni 

Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba

Refleksi 

 1. Semua objektif tercapai
 2. Kehadiran : 25/25
 3. 100% pelajar dapat menjawab soalan yang diberi
 4. Semua pelajar memberi kerjasama yang baik kepada guru


 

Tarikh  

10 Mei 2012

Masa 

12.05tgh - 12.40tgh

Tingkatan 

4K1

Mata Pelajaran 

Matematik 

Tajuk 

Bab 6 Statistik 3

Sub-tajuk 

6.3 Histogram bagi selang kelas sama saiz

Objektif 

Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

 1. Melukis histogram berdasarkan jadual kekerapan data terkumpul
 2. Mentafsir meklumat daripada histogram yang diberi
 3. Menyelesaikan masalah yang melibatkan histogram

Aktiviti 

 1. Guru meminta pelajar merujuk kepada data soalan yang telah diberi pada kelas sebelum ini untuk melukis histogram
 2. Menggunakan data sempadan dan kekerapan guru menunjukkan cara untuk melukis histogram di papan tulis
 3. Guru menyediakan pelajar kertas graf dan meminta pelajr melukis histogram masing-masing
 4. Guru memantau lukisan pelajar dan membetulkan kesilapan yang dibuat
 5. Guru mengarahkan pelajar menghantar graf yang telah dilukis untuk disemak

ABM 

Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota

Nilai Murni 

Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba

Refleksi 

 1. Semua objektif tercapai
 2. Kehadiran : 38/40
 3. 90% pelajar dapat menjawab soalan yang diberi
 4. Semua pelajar memberi kerjasama kepada guru


 

Date 

11 Mei 2012

Time 

7.05a.m - 8.15a.m

Class 

5S4 

Subject 

Mathematic 

Learning Area 

Chapter 5 Variations

Learning Objective 

5.3 Understand and use the concept of joint variation

Learning Outcomes 

At the end of the lesson, students will be able to :

 1. Solve problem involving joint variation

Learning Activities 

 1. Teacher give past year questions to students and ask students to discuss together among group members
 2. Teacher asks volunteer to write down answers in white board
 3. Teacher discuss the answers with all students
 4. Teacher asks students to solve all questions given
 5. Teacher give exercises as homework

Learning Aids 

Whiteboard, A4 Paper, Question sheet, Exercise book, Text book

Noble Value 

Cooperative, being confidents, dare to try and
communications with students and teacher

Reflections 

 1. Attendance: 33/35
 2. All learning outcome is achieve
 3. 70% of student give cooperation's to teacher and can give true answers to all questions given
 4. All students do all homework given


 

Tarikh  

11 Mei 2012

Masa 

8.15pagi - 9.25pagi

Tingkatan 

4K7

Mata Pelajaran 

Matematik 

Tajuk 

Bab 6 Statistik 3

Sub-tajuk 

6.3 Histogram bagi selang kelas sama saiz

Objektif 

Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

 1. Melukis histogram berdasarkan jadual kekerapan data terkumpul
 2. Mentafsir meklumat daripada histogram yang diberi
 3. Menyelesaikan masalah yang melibatkan histogram

Aktiviti 

 1. Guru meminta pelajar merujuk kepada data soalan yang telah diberi pada kelas sebelum ini untuk melukis histogram
 2. Menggunakan data sempadan dan kekerapan guru menunjukkan cara untuk melukis histogram di papan tulis
 3. Guru menyediakan pelajar kertas graf dan meminta pelajr melukis histogram masing-masing
 4. Guru memantau lukisan pelajar dan membetulkan kesilapan yang dibuat
 5. Guru mengarahkan pelajar menghantar graf yang telah dilukis untuk disemak

ABM 

Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota

Nilai Murni 

Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba

Refleksi 

 1. Semua objektif tercapai
 2. Kehadiran : 36/40
 3. 80% pelajar dapat menjawab soalan yang diberi
 4. Semua pelajar memberi kerjasama kepada guru


 

Tarikh  

11 Mei 2012

Masa 

10.40pagi - 11.40pagi

Tingkatan 

4K7

Mata Pelajaran 

Matematik

Tajuk 

Bab 6 Statistik 3

Sub-tajuk 

6.3 Histogram bagi selang kelas sama saiz

Objektif 

Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

 1. Melukis histogram berdasarkan jadual kekerapan data terkumpul
 2. Mentafsir meklumat daripada histogram yang diberi
 3. Menyelesaikan masalah yang melibatkan histogram

Aktiviti 

 1. Guru meminta pelajar merujuk kepada data soalan yang telah diberi pada kelas sebelum ini untuk melukis histogram
 2. Menggunakan data sempadan dan kekerapan guru menunjukkan cara untuk melukis histogram di papan tulis
 3. Guru menyediakan pelajar kertas graf dan meminta pelajr melukis histogram masing-masing
 4. Guru memantau lukisan pelajar dan membetulkan kesilapan yang dibuat
 5. Guru mengarahkan pelajar menghantar graf yang telah dilukis untuk disemak

ABM 

Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota

Nilai Murni 

Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba

Refleksi 

 1. Semua objektif tercapai
 2. Kehadiran : 38/37
 3. 70% pelajar dapat menjawab soalan yang diberi
 4. Semua pelajar memberi kerjasama kepada guru


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

No comments:

Post a Comment

....terima kasih banyak2....

..jumpe lagi..