About Me

My photo
Serian,KUching, SAWARAK, Malaysia
SMK SERIAN SARAWAK.....tempat yg akan ku berkhidmat selama yang termampu....insyaalllah....cekgu shikin seorg yg mudah bergaul...periang...penyayang..mcm2 pe g la...tengok2 la dua2 blog saya yer... http://cekgunurulashikin-skinpies87.blogspot.com/ dan http://skinpies87.blogspot.com/ selamat beekenalan.....daaaa...

music

yang diajar...

yang diajar...

math

math

science

science

Tuesday, 1 May 2012

Minggu 17 (23 hingga 27 April 2012)

Tarikh  

23 April 2012

Masa 

7.05pagi - 8.15pagi

Tingkatan 

4MPV

Mata Pelajaran 

Matematik 

Tajuk 

Bab 5 Garis Lurus

Sub-tajuk 

5.1 Kecerunan garis lurus

5.2 Kecerunan garis lurus dalam system koordinat

5.3 Pintasan

Objektif 

Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

 1. Menentukan jarak mencancang dan jarak mengufuk antara dua titik yang diberi pada suatu garis lurus
 2. Membentuk rumus bagi kecerunan garis lurus
 3. Menentukan pintasan-x dan pintasan-y bagi garis lurus

Aktiviti 

 1. Guru melukis dua garis lurus yang satunya adalah condong dan satu lagi mendatar
 2. Guru meminta murid memberi perbezaan bagi kedua-dua garis lurus dari segi kecerunan
 3. Pelajar dapat merumuskan setiap garis lurus yang condong mempunyai kecerunan
 4. Guru melukis satu garis lurus yang mempunyai dua titik dan menerangkan kepada pelajar tentang formula kecerunan
 5. Guru menenrangkan kaedah pengiraan untuk mencari kecerunan menggunakan koordinat titik yang diberi
 6. Guru melukis suatu garis lurus pada paksi y dan paksi x. Guru menerangkan tentang pintasan-x dan pintasan-y
 7. Guru menghubungkaitkan pintasan-x dan pintasan-y dengan pengiraan untuk mencari kecerunan
 8. Guru memberi beberapa contoh pengiraan
 9. Guru memberi latihan kepada pelajar sebagai kerja rumah

ABM 

Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota

Nilai Murni 

Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba

Refleksi 

 1. Semua objektif tercapai
 2. Kehadiran : 23/25 orang
 3. 90% pelajar memberi kerjasama kepada guru dan dapat menjawab semua contoh soalan yang diberikan
 4. Semua pelajar membuat kerja yang diberi
 5. Tiada pelajar yang bermasalah


 

Date 

23 April 2012

Time 

10.55a.m - 12.05p.m

Class 

5S4 

Subject 

Mathematic 

Learning Area 

Chapter 4 Matrices

Learning Objective 

4.8 Solving simultaneous linear equation using matrices

Learning Outcomes 

At the end of lesson, students will:

 1. Write simultaneous linear equation in matrix form
 2. Solve simultaneous linear equations using the matrix method
 3. Solve problems involving matrices

Learning Activities 

 1. Teacher explain to students method to write and solve simultaneous linear equations using the matrix method
 2. Teacher give examples questions to students and discuss together with all students
 3. Teacher asks students to give answer in white board
 4. Teacher give exercise to students as home works

Learning Aids 

Whiteboard, A4 Paper, Question sheet, Exercise book, Text book

Noble Value 

Cooperative, being confidents, dare to try and
communications with students and teacher

Reflections 

 1. Attendance: 31/35
 2. All learning outcome is achieve
 3. 80% of student give cooperation's to teacher and can give true answers to all questions given
 4. All students answers question given


 

Tarikh  

23 April 2012

Masa 

10.55pagi – 12.05tgh

Tingkatan 

4K7

Mata Pelajaran 

Matematik 

Tajuk 

Bab 4 Penaakulan Matematik

Sub-tajuk 

4.5 Hujah

Objektif 

Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

 1. Mengenalpasti premis dan kesimpulan dalam suatu hujah ringkas yang diberi
 2. Membuat kesimpulan berdasarkan dua premis yang diberikan bagi
  1. Hujah bentuk I
  2. Hujah bentuk II
  3. Hujah bentuk III

Aktiviti 

 1. Guru menerangkan tentang bentuk hujah 1,2 dan 3
 2. Guru memberi beberapa contoh untuk menerangkan penggunaan hujah 1,2, dan 3 dalam soalan
 3. Guru memberi soalan dan meminta pelajar menjawab soalan di papan tulis
 4. Guru memberi latihan sebagai kerja rumah

ABM 

Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota

Nilai Murni 

Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba

Refleksi 

 1. Semua objektif tercapai
 2. Kehadiran : 37/40 orang
 3. 70% pelajar memberi kerjasama kepada guru dan dapat menjawab semua contoh soalan yang diberikan
 4. Semua pelajar membuat kerja yang diberi
 5. Tiada pelajar yang bermasalah


 

Tarikh  

24 April 2012

Masa 

7.05a.m - 8.15a.m

Tingkatan 

4K1

Mata Pelajaran 

Matematik 

Tajuk 

Bab 4 Penaakulan Matematik

Sub-tajuk 

4.6 Deduksi dan Aruhan

Objektif 

Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

 1. Menentukan sama ada sesuatu kesimpulan yang dibuat berdasarkan
  1. Penaakulan secara deduksi
  2. Penaakulan secara aruhan
 2. Membuat kesimpulan mengenai kes khusus secara deduksi berdasarkan pernyataan umum yang diberi
 3. Membuat kesimpulan umum secara aruhan bagi sesuatt senarai nombor berpola

Aktiviti 

 1. Guru menerangkan tentang maksud deduksi dan aruhan
 2. Guru menerangkan penggunaan kesimpulan deduksi dan aruhan di dalam soalan
 3. Guru memberi beberapa contoh kepada murid dan membincangkan bersama-sama murid-murid
 4. Guru memberi beberapa soalan dan meminta pelajar menjawab di papan tulis
 5. Guru memberi latihan sebagai kerja rumah

ABM 

Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota

Nilai Murni 

Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba

Refleksi 

 1. Semua objektif tercapai
 2. Kehadiran : 40/40 orang
 3. 80% pelajar memberi kerjasama kepada guru dan dapat menjawab semua contoh soalan yang diberikan
 4. Semua pelajar membuat kerja yang diberi
 5. Terdapat pelajar yang tidak membuat kerja yang diberi dan mengganggu pelajar lain


 

Tarikh  

24 April 2012

Masa 

9.45pagi - 10.20pagi

Tingkatan 

4K8

Mata Pelajaran 

Matematik 

Tajuk 

Bab 4 Penaakulan Matematik

Sub-tajuk 

4.4 Implikasi

Objektif 

Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

 1. Mengenal pasti antejadian dan akibat bagi suatu implikasi 'jika p,maka q'
 2. Menulis dua aplikasi apabila diberi pernyataan yang menggunakan "jika dan hanya jika"
 3. Membina pernyataan matematik dalam bentuk "jika p, maka q" dan p jika dan hanya jika q
 4. Menentukan akas bagi satu aplikasi yang diberi

Aktiviti 

 1. Guru memperkenalkan hubung kata jika,maka menggunakan ayat pernyataan yang berkaitan dengan kehidupan seharian
 2. Guru menerangkan penggunaan jika,maka dalam dua ayat pernyata.
 3. Guru memberi beberapa contoh kepada pelajar
 4. Guru meminta pelajar menjawab beberapa soalan di papan tulis
 5. Guru menerangkan pengunaan jika dan hanya jika menggunakan beberapa contoh soalan
 6. Guru menerangkan kaedah menentukan kebenaran bagi akas
 7. Guru meminta pelajar menjawab soalan yang diberi
 8. Latihan diberi sebagai kerja rumah

ABM 

Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota

Nilai Murni 

Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba

Refleksi 

 1. Semua objektif tercapai
 2. Kehadiran : 33/37 orang
 3. 70% pelajar memberi kerjasama kepada guru dan dapat menjawab semua contoh soalan yang diberikan
 4. Semua pelajar membuat kerja yang diberi
 5. Tiada pelajar yang bermasalah


 

Date 

24 April 2012

Time 

12.05p.m - 12.40a.m

Class 

5S4 

Subject 

Mathematic 

Learning Area 

Chapter 4 Matrices

Learning Objective 

4.8 Solving simultaneous linear equation using matrices

Learning Outcomes 

At the end of lesson, students will:

 1. Write simultaneous linear equation in matrix form
 2. Solve simultaneous linear equations using the matrix method
 3. Solve problems involving matrices

Learning Activities 

 1. Teacher discuss exercise given in last lesson with all students
 2. Teacher ask students to solving questions in white board
 3. Teacher ask students to return back exercise book to teacher
 4. All students pass up their book

Learning Aids 

Whiteboard, A4 Paper, Question sheet, Exercise book, Text book 

Noble Value 

Cooperative, being confidents, dare to try and
communications with students and teacher

Reflections 

 1. Attendance: 34/35
 2. All learning outcome is achieve
 3. 70% of student give cooperation's to teacher and can give true answers to all questions given


 

Tarikh  

25 April 2012

Masa 

9.45pagi - 10.55pagi

Tingkatan 

4K8

Mata Pelajaran

Matematik 

Tajuk 

Bab 4 Penaakulan Matematik

Sub-tajuk 

4.5 Hujah

Objektif 

Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

 1. Mengenalpasti premis dan kesimpulan dalam suatu hujah ringkas yang diberi
 2. Membuat kesimpulan berdasarkan dua premis yang diberikan bagi
  1. Hujah bentuk I
  2. Hujah bentuk II
  3. Hujah bentuk III

Aktiviti 

 1. Guru menerangkan tentang bentuk hujah 1,2 dan 3
 2. Guru memberi beberapa contoh untuk menerangkan penggunaan hujah 1,2, dan 3 dalam soalan
 3. Guru memberi soalan dan meminta pelajar menjawab soalan di papan tulis
 4. Guru memberi latihan sebagai kerja rumah

ABM 

Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota

Nilai Murni 

Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba

Refleksi 

 1. Semua objektif tercapai
 2. Kehadiran : 31/37 orang
 3. 70% pelajar memberi kerjasama kepada guru dan dapat menjawab semua contoh soalan yang diberikan
 4. Semua pelajar membuat kerja yang diberi
 5. Tiada pelajar yang bermasalah


 

Tarikh  

25 April 2012

Masa 

10.55a.m - 11.30a.m

Tingkatan 

4K7

Mata Pelajaran 

Matematik 

Tajuk 

Bab 4 Penaakulan Matematik

Sub-tajuk 

4.6 Deduksi dan Aruhan

Objektif 

Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

 1. Menentukan sama ada sesuatu kesimpulan yang dibuat berdasarkan
  1. Penaakulan secara deduksi
  2. Penaakulan secara aruhan
 2. Membuat kesimpulan mengenai kes khusus secara deduksi berdasarkan pernyataan umum yang diberi
 3. Membuat kesimpulan umum secara aruhan bagi sesuatt senarai nombor berpola

Aktiviti 

 1. Guru menerangkan tentang maksud deduksi dan aruhan
 2. Guru menerangkan penggunaan kesimpulan deduksi dan aruhan di dalam soalan
 3. Guru memberi beberapa contoh kepada murid dan membincangkan bersama-sama murid-murid
 4. Guru memberi beberapa soalan dan meminta pelajar menjawab di papan tulis
 5. Guru memberi latihan sebagai kerja rumah

ABM 

Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota

Nilai Murni 

Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba

Refleksi 

 1. Semua objektif tercapai
 2. Kehadiran : 31/40 orang
 3. 80% pelajar memberi kerjasama kepada guru dan dapat menjawab semua contoh soalan yang diberikan
 4. Semua pelajar membuat kerja yang diberi
 5. Tiada pelajar yang bermasalah


 

Tarikh  

25 April 2012

Masa 

11.30pagi - 12.40tengahari

Tingkatan 

4K1

Mata Pelajaran 

Matematik 

Tajuk 

Bab 5 Garis Lurus

Sub-tajuk 

5.1 Kecerunan garis lurus

5.2 Kecerunan garis lurus dalam system koordinat

5.3 Pintasan

Objektif 

Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

 1. Menentukan jarak mencancang dan jarak mengufuk antara dua titik yang diberi pada suatu garis lurus
 2. Membentuk rumus bagi kecerunan garis lurus
 3. Menentukan pintasan-x dan pintasan-y bagi garis lurus

Aktiviti 

 1. Guru melukis dua garis lurus yang satunya adalah condong dan satu lagi mendatar
 2. Guru meminta murid memberi perbezaan bagi kedua-dua garis lurus dari segi kecerunan
 3. Pelajar dapat merumuskan setiap garis lurus yang condong mempunyai kecerunan
 4. Guru melukis satu garis lurus yang mempunyai dua titik dan menerangkan kepada pelajar tentang formula kecerunan
 5. Guru menenrangkan kaedah pengiraan untuk mencari kecerunan menggunakan koordinat titik yang diberi
 6. Guru melukis suatu garis lurus pada paksi y dan paksi x. Guru menerangkan tentang pintasan-x dan pintasan-y
 7. Guru menghubungkaitkan pintasan-x dan pintasan-y dengan pengiraan untuk mencari kecerunan
 8. Guru memberi beberapa contoh pengiraan
 9. Guru memberi latihan kepada pelajar sebagai kerja rumah

ABM 

Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota

Nilai Murni 

Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba

Refleksi 

 1. Semua objektif tercapai
 2. Kehadiran : 39/40 orang
 3. 90% pelajar memberi kerjasama kepada guru dan dapat menjawab semua contoh soalan yang diberikan
 4. Semua pelajar membuat kerja yang diberi
 5. Tiada pelajar yang bermasalah


 

Tarikh  

26 April 2012

Masa 

7.05pagi - 8.15pagi

Tingkatan 

4K7

Mata Pelajaran 

Matematik 

Tajuk 

Bab 5 Garis Lurus

Sub-tajuk 

5.1 Kecerunan garis lurus

5.2 Kecerunan garis lurus dalam system koordinat

5.3 Pintasan

Objektif 

Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

 1. Menentukan jarak mencancang dan jarak mengufuk antara dua titik yang diberi pada suatu garis lurus
 2. Membentuk rumus bagi kecerunan garis lurus
 3. Menentukan pintasan-x dan pintasan-y bagi garis lurus

Aktiviti 

 1. Guru melukis dua garis lurus yang satunya adalah condong dan satu lagi mendatar
 2. Guru meminta murid memberi perbezaan bagi kedua-dua garis lurus dari segi kecerunan
 3. Pelajar dapat merumuskan setiap garis lurus yang condong mempunyai kecerunan
 4. Guru melukis satu garis lurus yang mempunyai dua titik dan menerangkan kepada pelajar tentang formula kecerunan
 5. Guru menenrangkan kaedah pengiraan untuk mencari kecerunan menggunakan koordinat titik yang diberi
 6. Guru melukis suatu garis lurus pada paksi y dan paksi x. Guru menerangkan tentang pintasan-x dan pintasan-y
 7. Guru menghubungkaitkan pintasan-x dan pintasan-y dengan pengiraan untuk mencari kecerunan
 8. Guru memberi beberapa contoh pengiraan
 9. Guru memberi latihan kepada pelajar sebagai kerja rumah

ABM 

Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota

Nilai Murni 

Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba

Refleksi 

 1. Semua objektif tercapai
 2. Kehadiran : 36/40
 3. 70% pelajar dapat menjawab soalan yang diberi
 4. Masih ada pelajar yang tidak membawa buku nota dan latihan
 5. Semua pelajar memberi kerjasama kepada guru


 

Date 

26 April 2012

Time 

9.45p.m - 10.55a.m

Class 

5S4 

Subject 

Mathematic 

Learning Area 

Chapter 5 Variations

Learning Objective 

5.1 Direct Variation

Learning Outcomes 

At the end of the lesson, students will be able to :

 1. State the changes in a quantity with respect to the changes in another quantity in everyday situations involving direct variation
 2. Solve problems involving direct variation

Learning Activities 

 1. Teacher explain about method to express a direct variation in the form of equation involving two variable
 2. Teacher explain method to find the value of variable in a direct variation when sufficient information is given
 3. Teacher give some example to students and ask students to solve the questions together
 4. Teacher discuss questions given
 5. Teacher give questions to students and ask volunteers to write answers in white board
 6. Teacher give exercises as homework

Learning Aids 

Whiteboard, A4 Paper, Question sheet, Exercise book, Text book 

Noble Value 

Cooperative, being confidents, dare to try and
communications with students and teacher

Reflections 

 1. Attendance: 35/35
 2. All learning outcome is achieve
 3. 80% of student give cooperation's to teacher and 80% can give true answers to all questions given
 4. All students do all homework given


 

Tarikh  

26 April 2012

Masa 

10.55pagi - 11.30pagi

Tingkatan 

4MPV

Mata Pelajaran 

Matematik 

Tajuk 

Bab 5 Garis Lurus

Sub-tajuk 

5.1 Kecerunan garis lurus

5.2 Kecerunan garis lurus dalam system koordinat

5.3 Pintasan

Objektif 

Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

 1. Menentukan jarak mencancang dan jarak mengufuk antara dua titik yang diberi pada suatu garis lurus
 2. Membentuk rumus bagi kecerunan garis lurus
 3. Menentukan pintasan-x dan pintasan-y bagi garis lurus

Aktiviti 

 1. Guru memberi latihan kepada pelajar dari buku latihan
 2. Guru membincangkan jawapan dengan semua pelajar
 3. Guru mengarahkan beberapa pelajar memberi jawapan di papan tulis
 4. Guru mengarahkan pelajar menghantar latihan yang telah siap untuk disemak

ABM 

Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota

Nilai Murni 

Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba

Refleksi 

 1. Semua objektif tercapai
 2. Kehadiran : 25/25
 3. 90% pelajar dapat menjawab soalan yang diberi
 4. Semua pelajar memberi kerjasama kepada guru


 

Tarikh  

26 April 2012

Masa 

12.05tgh - 12.40tgh

Tingkatan 

4K1

Mata Pelajaran 

Matematik 

Tajuk 

Bab 5 Garis Lurus

Sub-tajuk 

5.1 Kecerunan garis lurus

5.2 Kecerunan garis lurus dalam system koordinat

5.3 Pintasan

Objektif 

Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

 1. Menentukan jarak mencancang dan jarak mengufuk antara dua titik yang diberi pada suatu garis lurus
 2. Membentuk rumus bagi kecerunan garis lurus
 3. Menentukan pintasan-x dan pintasan-y bagi garis lurus

Aktiviti 

 1. Guru memberi latihan kepada pelajar dari buku latihan
 2. Guru membincangkan jawapan dengan semua pelajar
 3. Guru mengarahkan beberapa pelajar memberi jawapan di papan tulis
 4. Guru mengarahkan pelajar menghantar latihan yang telah siap untuk disemak

ABM 

Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota

Nilai Murni 

Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba

Refleksi 

 1. Semua objektif tercapai
 2. Kehadiran : 39/40
 3. 80% pelajar dapat menjawab soalan yang diberi
 4. Semua pelajar memberi kerjasama kepada guru


 

Tarikh  

27 April 2012

Masa 

7.05a.m - 8.15a.m

Tingkatan 

4MPV

Mata Pelajaran 

Matematik 

Tajuk 

Bab 5 Garis Lurus (Lesson Study)

Sub-tajuk 

5.4 Persamaan Garis Lurus

Objektif 

Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

 1. Melukis graf bagi persamaan berbentuk y=mx+c
 2. Menulis persamaan garis lurus yang diberi kecerunan dan pintasan-y
 3. Menentukan sama ada sesuatu titik adalah terletak pada suatu garis lurus tertentu

Aktiviti 

 1. Guru menunjukkan satu garis lurus PQ yang telah dilukis di kertas mahjong.
 2. Berdasarkan garis lurus PQ, guru meminta pelajar menyenaraikan maklumat yang boleh diperolehi
 3. Guru meminta pelajar melukis graf garis lurus

yang melalui titik P(-2,3) dan Q(4,0). Berdasarkan garis lurus PQ, guru meminta pelajar mencari nilai kecerunan dan pintasan-y

 1. Guru menerangka persamaan bagi garis lurus dalam bentuk y=mx+c
 2. Guru meminta pelajar membandingkan persamaan graf garis lurus yang telah dilukis dengan persamaan telah dihasilkan
 3. Guru menerangkan kaedah pengiraan untuk membuktikan LHS=RHS (sebelah kiri=sebelah kanan)
 4. Pelajar diberi latihan dalam buku kerja dan buku teks untuk memperkukuhkan lagi pemahaman mereka mengenai topik ini

ABM 

Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota

Nilai Murni 

Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba

Refleksi 

 1. Lesson study berjalan dengan lancar
 2. Semua objektif tercapai
 3. Kehadiran : 23/25
 4. 100% pelajar dapat menjawab soalan yang diberi
 5. Semua pelajar memberi kerjasama kepada guru


 

Tarikh  

27 April 2012

Masa 

8.15pagi - 9.25pagi

Tingkatan 

4K8

Mata Pelajaran 

Matematik 

Tajuk 

Bab 4 Penaakulan Matematik

Sub-tajuk 

4.6 Deduksi dan Aruhan

Objektif 

Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

 1. Menentukan sama ada sesuatu kesimpulan yang dibuat berdasarkan
  1. Penaakulan secara deduksi
  2. Penaakulan secara aruhan
 2. Membuat kesimpulan mengenai kes khusus secara deduksi berdasarkan pernyataan umum yang diberi
 3. Membuat kesimpulan umum secara aruhan bagi sesuatt senarai nombor berpola

Aktiviti 

 1. Guru menerangkan tentang maksud deduksi dan aruhan
 2. Guru menerangkan penggunaan kesimpulan deduksi dan aruhan di dalam soalan
 3. Guru memberi beberapa contoh kepada murid dan membincangkan bersama-sama murid-murid
 4. Guru memberi beberapa soalan dan meminta pelajar menjawab di papan tulis
 5. Guru memberi latihan sebagai kerja rumah

ABM 

Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota

Nilai Murni 

Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba

Refleksi 

 1. Semua objektif tercapai
 2. Kehadiran : 30/37
 3. 70% pelajar dapat menjawab soalan yang diberi
 4. Latihan daripada buku teks
 5. Semua pelajar memberi kerjasama kepada guru


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

1 comment:

....terima kasih banyak2....

..jumpe lagi..