About Me

My photo
Serian,KUching, SAWARAK, Malaysia
SMK SERIAN SARAWAK.....tempat yg akan ku berkhidmat selama yang termampu....insyaalllah....cekgu shikin seorg yg mudah bergaul...periang...penyayang..mcm2 pe g la...tengok2 la dua2 blog saya yer... http://cekgunurulashikin-skinpies87.blogspot.com/ dan http://skinpies87.blogspot.com/ selamat beekenalan.....daaaa...

music

yang diajar...

yang diajar...

math

math

science

science

Sunday, 22 April 2012

Minggu 16 (16 hingga 21 April 2012)

Tarikh  

16 April 2012

Masa 

7.05pagi - 8.15pagi

Tingkatan 

4MPV

Mata Pelajaran 

Matematik 

Tajuk 

Bab 4 Penaakulan Matematik

Sub-tajuk 

4.4 Implikasi

Objektif 

Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

 1. Mengenal pasti antejadian dan akibat bagi suatu implikasi 'jika p,maka q'
 2. Menulis dua aplikasi apabila diberi pernyataan yang menggunakan "jika dan hanya jika"
 3. Membina pernyataan matematik dalam bentuk "jika p, maka q" dan p jika dan hanya jika q
 4. Menentukan akas bagi satu aplikasi yang diberi

Aktiviti 

 1. Guru memperkenalkan hubung kata jika,maka menggunakan ayat pernyataan yang berkaitan dengan kehidupan seharian
 2. Guru menerangkan penggunaan jika,maka dalam dua ayat pernyata.
 3. Guru memberi beberapa contoh kepada pelajar
 4. Guru meminta pelajar menjawab beberapa soalan di papan tulis
 5. Guru menerangkan pengunaan jika dan hanya jika menggunakan beberapa contoh soalan
 6. Guru menerangkan kaedah menentukan kebenaran bagi akas
 7. Guru meminta pelajar menjawab soalan yang diberi
 8. Latihan diberi sebagai kerja rumah

ABM 

Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota

Nilai Murni 

Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba

Refleksi 

 1. Semua objektif tercapai
 2. Kehadiran : 25/25 orang
 3. 90% pelajar memberi kerjasama kepada guru dan dapat menjawab semua contoh soalan yang diberikan
 4. Semua pelajar membuat kerja yang diberi
 5. Tiada pelajar yang bermasalah


 

Date 

16 April 2012

Time 

10.55a.m - 12.05p.m

Class 

5S4 

Subject 

Mathematic 

Learning Area 

Chapter 4 Matrices

Learning Objective 

4.5 Multiplication of two Matrices

Learning Outcomes

At the end of lesson, students will:

 1. Determine whether two matrices can be multiplied and how to state the order of the product if the two matrices can be multiplied
 2. To find the product of two matrices
 3. Solve matrix equations involving multiplication of two matrices
 4. Determine whether a given matrix is an identity matrix by multiplying it with another matrix, and write the identity matrix of any order

Learning Activities 

 1. Teacher explain to students that two matrices can be multiplied by observing the orders of the two matrices
 2. Teacher give some example and discuss with students
 3. Teacher explain about characteristics of identity matrix which is AI=IA=A
 4. Teacher give some example to students
 5. Teacher discuss all questions given with students
 6. Teacher give exercise as homework

Learning Aids 

Whiteboard, A4 Paper, Question sheet, Exercise book, Text book 

Noble Value 

Cooperative, being confidents, dare to try and
communications with students and teacher

Reflections 

 1. Attendance: 32/35
 2. All learning outcome is achieve
 3. 70% of student give cooperation's to teacher and can give true answers to all questions given


 

Tarikh  

16 April 2012

Masa 

10.55pagi – 12.05tgh

Tingkatan 

4K7

Mata Pelajaran 

Matematik 

Tajuk 

Bab 4 Penaakulan Matematik

Sub-tajuk 

4.3 Operasi ke atas Pernyataan

Objektif 

 1. Membentuk satu pernyataan baharu daripada dua pernytaan yang diberi dengan menggunakan perkataan "dan"
 2. Membentuk satu pernyataan baharu daripada dua pernytaan yang diberi dengan menggunakan perkataan "atau"
 3. Menentukan kebenaran atau kepalsuan sesuatu pernyataan yang merupakan gabungan dua pernyataan dengan perkataan "dan"
 4. Menentukan kebenaran atau kepalsuan sesuatu pernyataan yang merupakan gabungan dua pernyataan dengan perkataan "atau"

Aktiviti 

 1. Guru menerangkan tentang dua pernyataan yang boleh digabungkan dengan menggunakan perkataan dan juga atau untuk membentuk satu pernyataan yang baru
 2. Guru memberi beberapa contoh dan soalan untuk dijawab pelajar
 3. Guru membincangkan soalan yang diberi bersama semua murid
 4. Guru menerangkan nilai kebenaran pernyataan hasil gabungan dua pernyataan dengan perkataan dan juga atau
 5. Guru memberi beberapa contoh dan soalan kepada murid
 6. Guru memberi latihan sebagai kerja rumah

ABM 

Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota

Nilai Murni 

Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba

Refleksi 

 1. Semua objektif tercapai
 2. Kehadiran : 35/40 orang
 3. 60% pelajar memberi kerjasama kepada guru dan dapat menjawab semua contoh soalan yang diberikan
 4. Semua pelajar membuat kerja yang diberi
 5. Tiada pelajar yang bermasalah


 

Tarikh  

17 April 2012

Masa 

7.05a.m - 8.15a.m

Tingkatan 

4K1

Mata Pelajaran 

Matematik 

Tajuk 

Bab 4 Penaakulan Matematik

Sub-tajuk 

4.4 Implikasi

Objektif 

Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

 1. Mengenal pasti antejadian dan akibat bagi suatu implikasi 'jika p,maka q'
 2. Menulis dua aplikasi apabila diberi pernyataan yang menggunakan "jika dan hanya jika"
 3. Membina pernyataan matematik dalam bentuk "jika p, maka q" dan p jika dan hanya jika q
 4. Menentukan akas bagi satu aplikasi yang diberi

Aktiviti 

 1. Guru memperkenalkan hubung kata jika,maka menggunakan ayat pernyataan yang berkaitan dengan kehidupan seharian
 2. Guru menerangkan penggunaan jika,maka dalam dua ayat pernyata.
 3. Guru memberi beberapa contoh kepada pelajar
 4. Guru meminta pelajar menjawab beberapa soalan di papan tulis
 5. Guru menerangkan pengunaan jika dan hanya jika menggunakan beberapa contoh soalan
 6. Guru menerangkan kaedah menentukan kebenaran bagi akas
 7. Guru meminta pelajar menjawab soalan yang diberi
 8. Latihan diberi sebagai kerja rumah

ABM 

Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota

Nilai Murni 

Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba

Refleksi 

 1. Semua objektif tercapai
 2. Kehadiran : 39/40 orang
 3. 90% pelajar memberi kerjasama kepada guru dan dapat menjawab semua contoh soalan yang diberikan
 4. Semua pelajar membuat kerja yang diberi
 5. Tiada pelajar yang bermasalah


 

Tarikh  

17 April 2012

Masa 

9.45pagi - 10.20pagi

Tingkatan 

4K8

Mata Pelajaran 

Matematik 

Tajuk 

Bab 4 : Penaakulan Matematik

Sub-tajuk 

4.3 Operasi ke atas Pernyataan

Objektif 

Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

 1. Membentuk satu pernyataan baharu daripada dua pernyataan yang diberi dengan menggunakan perkataan "dan"
 2. Membentuk satu pernyataan baharu daripada dua pernyataan yang diberi dengan menggunakan perkataan "atau"

Aktiviti 

 1. Guru menerangkan tentang dua pernyataan yang boleh digabungkan dengan menggunakan perkataan dan juga atau untuk membentuk satu pernyataan yang baru
 2. Guru memberi beberapa contoh dan soalan untuk dijawab pelajar
 3. Guru membincangkan soalan yang diberi bersama semua murid
 4. Guru memberi latihan sebagai kerja rumah

ABM 

Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota

Nilai Murni 

Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba

Refleksi 

 1. Semua objektif tercapai
 2. Kehadiran : 30/37 orang
 3. 70% pelajar memberi kerjasama kepada guru dan dapat menjawab semua contoh soalan yang diberikan
 4. Semua pelajar membuat kerja yang diberi dan tiada pelajar yang bermasalah


 

Date 

17 April 2012

Time 

12.05p.m - 12.40a.m

Class 

5S4 

Subject 

Mathematic 

Learning Area 

Chapter 4 Matrices

Learning Objective

4.5 Multiplication of two Matrices

Learning Outcomes 

At the end of lesson, students will:

 1. Determine whether two matrices can be multiplied and how to state the order of the product if the two matrices can be multiplied
 2. To find the product of two matrices
 3. Solve matrix equations involving multiplication of two matrices
 4. Determine whether a given matrix is an identity matrix by multiplying it with another matrix, and write the identity matrix of any order

Learning Activities 

 1. Teacher discuss exercise given in last lesson with all students
 2. Teacher ask students to solving questions in white board
 3. Teacher ask students to return back exercise book to teacher
 4. All students pass up their book

Learning Aids 

Whiteboard, A4 Paper, Question sheet, Exercise book, Text book

Noble Value 

Cooperative, being confidents, dare to try and
communications with students and teacher

Reflections 

 1. Attendance: 34/35
 2. All learning outcome is achieve
 3. 90% of student give cooperation's to teacher and can give true answers to all questions given


 

Tarikh  

18 April 2012

Masa 

9.45pagi - 10.55pagi

Tingkatan 

4K8

Mata Pelajaran 

Matematik 

Tajuk 

 

Sub-tajuk 

 

Objektif 

 

Aktiviti 

 

ABM 

Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota

Nilai Murni 

Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba

Refleksi 

 1. Pelajar terlibat dengan ceramah anti dadah


 

Tarikh  

18 April 2012

Masa 

10.55a.m - 11.30a.m

Tingkatan 

4K7

Mata Pelajaran 

Matematik 

Tajuk 

 

Sub-tajuk 

 

Objektif 

 

Aktiviti 

 

ABM 

Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota

Nilai Murni 

Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba

Refleksi 

 1. Pelajar terlibat dengan ceramah anti dadah


 

Tarikh  

18 April 2012

Masa 

11.30pagi - 12.40tengahari

Tingkatan

4K1

Mata Pelajaran 

Matematik 

Tajuk 

Bab 4 Penaakulan Matematik

Sub-tajuk 

4.5 Hujah

Objektif 

Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

 1. Mengenalpasti premis dan kesimpulan dalam suatu hujah ringkas yang diberi
 2. Membuat kesimpulan berdasarkan dua premis yang diberikan bagi
  1. Hujah bentuk I
  2. Hujah bentuk II
  3. Hujah bentuk III

Aktiviti 

 1. Guru menerangkan tentang bentuk hujah 1,2 dan 3
 2. Guru memberi beberapa contoh untuk menerangkan penggunaan hujah 1,2, dan 3 dalam soalan
 3. Guru memberi soalan dan meminta pelajar menjawab soalan di papan tulis
 4. Guru memberi latihan sebagai kerja rumah

ABM 

Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota

Nilai Murni 

Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba

Refleksi 

 1. Semua objektif tercapai
 2. Kehadiran : 37/40 orang
 3. 90% pelajar memberi kerjasama kepada guru dan dapat menjawab semua contoh soalan yang diberikan
 4. Semua pelajar membuat kerja yang diberi
 5. Tiada pelajar yang bermasalah


 

Tarikh  

19 April 2012

Masa 

7.05pagi - 8.15pagi

Tingkatan 

4K7

Mata Pelajaran 

Matematik 

Tajuk 

Bab 4 Penaakulan Matematik

Sub-tajuk 

4.4 Implikasi

Objektif 

Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

 1. Mengenal pasti antejadian dan akibat bagi suatu implikasi 'jika p,maka q'
 2. Menulis dua aplikasi apabila diberi pernyataan yang menggunakan "jika dan hanya jika"
 3. Membina pernyataan matematik dalam bentuk "jika p, maka q" dan p jika dan hanya jika q
 4. Menentukan akas bagi satu aplikasi yang diberi

Aktiviti 

 1. Guru memperkenalkan hubung kata jika,maka menggunakan ayat pernyataan yang berkaitan dengan kehidupan seharian
 2. Guru menerangkan penggunaan jika,maka dalam dua ayat pernyata.
 3. Guru memberi beberapa contoh kepada pelajar
 4. Guru meminta pelajar menjawab beberapa soalan di papan tulis
 5. Guru menerangkan pengunaan jika dan hanya jika menggunakan beberapa contoh soalan
 6. Guru menerangkan kaedah menentukan kebenaran bagi akas
 7. Guru meminta pelajar menjawab soalan yang diberi
 8. Latihan diberi sebagai kerja rumah

ABM 

Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota

Nilai Murni 

Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba

Refleksi 

 1. Semua objektif tercapai
 2. Kehadiran : 35/40
 3. 70% pelajar dapat menjawab soalan yang diberi
 4. Masih ada pelajar yang tidak membawa buku nota dan latihan
 5. Semua pelajar memberi kerjasama kepada guru


 

Date 

19 April 2012

Time 

9.45p.m - 10.55a.m

Class 

5S4 

Subject 

Mathematic 

Learning Area

Chapter 4 : Matrices

Learning Objective 

4.7 Inverse Matrix

Learning Outcomes 

At the end of the lesson, students will be able to :

 1. Determine whether a 2×2 matrix is the inverse matrix of another 2×2 matrix
 2. Find the inverse of a 2×2 matrix using the method of solving simultaneous linear equations and using formula

Learning Activities 

 1. Teacher explain about method to determine 2×2 matrix is the inverse matrix of another 2×2 matrix
 2. Teacher explain to find 2×2 matrix using the method of solving simultaneous linear equations and using formula
 3. Teacher give some example to students
 4. Teacher give exercise as homework to students

Learning Aids 

Whiteboard, A4 Paper, Question sheet, Exercise book, Text book 

Noble Value 

Cooperative, being confidents, dare to try and
communications with students and teacher

Reflections 

 1. Attendance: 33/35
 2. All learning outcome is achieve
 3. 100% of student give cooperation's to teacher and 80% can give true answers to all questions given
 4. All students do all homework given


 

Tarikh  

19 April 2012

Masa 

10.55pagi - 11.30pagi

Tingkatan 

4MPV

Mata Pelajaran 

Matematik 

Tajuk 

Bab 4 Penaakulan Matematik

Sub-tajuk 

4.5 Hujah

Objektif 

Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

 1. Mengenalpasti premis dan kesimpulan dalam suatu hujah ringkas yang diberi
 2. Membuat kesimpulan berdasarkan dua premis yang diberikan bagi
  1. Hujah bentuk I
  2. Hujah bentuk II
  3. Hujah bentuk III

Aktiviti 

 1. Guru menerangkan tentang bentuk hujah 1,2 dan 3
 2. Guru memberi beberapa contoh untuk menerangkan penggunaan hujah 1,2, dan 3 dalam soalan
 3. Guru memberi soalan dan meminta pelajar menjawab soalan di papan tulis
 4. Guru memberi latihan sebagai kerja rumah

ABM 

Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota

Nilai Murni 

Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba

Refleksi 

 1. Semua objektif tercapai
 2. Kehadiran : 25/25
 3. 90% pelajar dapat menjawab soalan yang diberi
 4. Semua pelajar memberi kerjasama kepada guru


 

Tarikh  

19 April 2012

Masa 

12.05tgh - 12.40tgh

Tingkatan 

4K1

Mata Pelajaran 

Matematik 

Tajuk 

Bab 4 Penaakulan Matematik

Sub-tajuk 

4.5 Hujah

Objektif 

Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

 1. Mengenalpasti premis dan kesimpulan dalam suatu hujah ringkas yang diberi
 2. Membuat kesimpulan berdasarkan dua premis yang diberikan bagi
  1. Hujah bentuk I
  2. Hujah bentuk II
  3. Hujah bentuk III

Aktiviti 

 1. Guru menulis latihan di papan tulis
 2. Guru membincangkan soalan yang sukar bersama-sama murid
 3. Guru meminta wakil murid untuk menjawab di papan tulis
 4. Guru meminta pelajar menyiapkan latihan yang diberi
 5. Guru meminta pelajar menghantar buku kerja masing-masing untuk disemak

ABM 

Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota

Nilai Murni 

Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba

Refleksi 

 1. Semua objektif tercapai
 2. Kehadiran : 34/40
 3. 90% pelajar dapat menjawab soalan yang diberi
 4. P&P lebih mudah kerana semua murid mempunyai buku latihan
 5. Semua pelajar memberi kerjasama kepada guru


 

Tarikh  

20 April 2012

Masa 

7.05a.m - 8.15a.m

Tingkatan 

4MPV

Mata Pelajaran 

Matematik 

Tajuk 

Bab 4 Penaakulan Matematik

Sub-tajuk 

4.6 Deduksi dan Aruhan

Objektif 

Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

 1. Menentukan sama ada sesuatu kesimpulan yang dibuat berdasarkan
  1. Penaakulan secara deduksi
  2. Penaakulan secara aruhan
 2. Membuat kesimpulan mengenai kes khusus secara deduksi berdasarkan pernyataan umum yang diberi
 3. Membuat kesimpulan umum secara aruhan bagi sesuatt senarai nombor berpola

Aktiviti 

 1. Guru menerangkan tentang maksud deduksi dan aruhan
 2. Guru menerangkan penggunaan kesimpulan deduksi dan aruhan di dalam soalan
 3. Guru memberi beberapa contoh kepada murid dan membincangkan bersama-sama murid-murid
 4. Guru memberi beberapa soalan dan meminta pelajar menjawab di papan tulis
 5. Guru memberi latihan sebagai kerja rumah

ABM 

Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota

Nilai Murni 

Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba

Refleksi 

 1. Semua objektif tercapai
 2. Kehadiran : 23/25
 3. 90% pelajar dapat menjawab soalan yang diberi
 4. P&P lebih mudah kerana semua murid mempunyai buku latihan

  Semua pelajar memberi kerjasama kepada guru


 

Tarikh  

20 April 2012

Masa 

8.15pagi - 9.25pagi

Tingkatan 

4K8

Mata Pelajaran 

Matematik 

Tajuk 

Bab 4 Penaakulan Matematik

Sub-tajuk 

4.3 Operasi ke atas Pernyataan

Objektif 

 1. Membentuk satu pernyataan baharu daripada dua pernytaan yang diberi dengan menggunakan perkataan "dan"
 2. Membentuk satu pernyataan baharu daripada dua pernytaan yang diberi dengan menggunakan perkataan "atau"
 3. Menentukan kebenaran atau kepalsuan sesuatu pernyataan yang merupakan gabungan dua pernyataan dengan perkataan "dan"
 4. Menentukan kebenaran atau kepalsuan sesuatu pernyataan yang merupakan gabungan dua pernyataan dengan perkataan "atau"

Aktiviti 

 1. Guru menerangkan tentang dua pernyataan yang boleh digabungkan dengan menggunakan perkataan dan juga atau untuk membentuk satu pernyataan yang baru
 2. Guru memberi beberapa contoh dan soalan untuk dijawab pelajar
 3. Guru membincangkan soalan yang diberi bersama semua murid
 4. Guru menerangkan nilai kebenaran pernyataan hasil gabungan dua pernyataan dengan perkataan dan juga atau
 5. Guru memberi beberapa contoh dan soalan kepada murid
 6. Guru memberi latihan sebagai kerja rumah

ABM 

Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota

Nilai Murni 

Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba

Refleksi 

 1. Semua objektif tercapai
 2. Kehadiran : 27/37
 3. 70% pelajar dapat menjawab soalan yang diberi
 4. Latihan daripada buku teks
 5. Semua pelajar memberi kerjasama kepada guru


 

Tarikh  

21 April 2012

Masa 

7.05pagi - 8.15pagi

Tingkatan 

4K7

Mata Pelajaran 

Matematik 

Tajuk 

Bab 4 Penaakulan Matematik

Sub-tajuk 

4.4 Implikasi

Objektif 

Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

 1. Mengenal pasti antejadian dan akibat bagi suatu implikasi 'jika p,maka q'
 2. Menulis dua aplikasi apabila diberi pernyataan yang menggunakan "jika dan hanya jika"
 3. Membina pernyataan matematik dalam bentuk "jika p, maka q" dan p jika dan hanya jika q
 4. Menentukan akas bagi satu aplikasi yang diberi

Aktiviti 

 1. Guru menulis latihan di papan tulis
 2. Guru membincangkan soalan yang sukar bersama-sama murid
 3. Guru meminta wakil murid untuk menjawab di papan tulis
 4. Guru meminta pelajar menyiapkan latihan yang diberi
 5. Guru meminta pelajar menghantar buku kerja masing-masing untuk disemak

ABM 

Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota

Nilai Murni 

Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba

Refleksi 

 1. Semua objektif tercapai
 2. Kehadiran : 21/40
 3. 70% pelajar dapat menjawab soalan yang diberi
 4. Guru hanya memberi latihan kerana ramai pelajar yang tidak hadir ke sekolah
 5. Semua pelajar memberi kerjasama kepada guru


 

Date 

21 April 2012

Time 

9.45p.m - 10.55a.m

Class 

5S4 

Subject 

Mathematic 

Learning Area

Chapter 4 : Matrices

Learning Objective 

4.3 Addition and subtraction of matrices

4.4 Multiplication of a matrix by a number

Learning Outcomes 

At the end of the lesson, students will be able to :

 1. Determine whether addition or subtraction can be performed on two matrices
  1. Perform addition and subtraction of more than two matrices
  2. Multiply a matrix by a number
  3. Perform calculation on matrices involving addition, subtraction and scalar multiplication

Learning Activities 

 1. Teacher give exercise to students and asks them to solve all questions given
 2. Teacher asks students to write the answers in whiteboard
 3. Teacher discuss all questions with students

Learning Aids 

Whiteboard, A4 Paper, Question sheet, Exercise book, Text book 

Noble Value 

Cooperative, being confidents, dare to try and
communications with students and teacher

Reflections 

 1. Attendance: 23/35
 2. All learning outcome is achieve
 3. 90% of student give cooperation's to teacher and can give true answers to all questions given
 4. All students do all homework given


 

Tarikh  

21 April 2012

Masa 

10.55pagi - 11.30pagi

Tingkatan 

4MPV

Mata Pelajaran 

Matematik 

Tajuk 

Bab 4 Penaakulan Matematik

Sub-tajuk 

4.6 Deduksi dan Aruhan

Objektif 

Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

 1. Menentukan sama ada sesuatu kesimpulan yang dibuat berdasarkan
  1. Penaakulan secara deduksi
  2. Penaakulan secara aruhan
 2. Membuat kesimpulan mengenai kes khusus secara deduksi berdasarkan pernyataan umum yang diberi
 3. Membuat kesimpulan umum secara aruhan bagi sesuatt senarai nombor berpola

Aktiviti 

 1. Guru menulis latihan di papan tulis
 2. Guru membincangkan soalan yang sukar bersama-sama murid
 3. Guru meminta wakil murid untuk menjawab di papan tulis
 4. Guru meminta pelajar menyiapkan latihan yang diberi
 5. Guru meminta pelajar menghantar buku kerja masing-masing untuk disemak

ABM 

Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota

Nilai Murni 

Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba

Refleksi 

 1. Semua objektif tercapai
 2. Kehadiran : 18/25
 3. 80% pelajar dapat menjawab soalan yang diberi
 4. Guru hanya memberi latihan tambahan kerana ramai pelajar yang tidak hadir ke sekolah
 5. Semua pelajar memberi kerjasama kepada guru


 

Tarikh  

21 April 2012

Masa 

12.05tgh - 12.40tgh

Tingkatan 

4K1

Mata Pelajaran 

Matematik 

Tajuk 

Bab 4 Penaakulan Matematik

Sub-tajuk 

4.5 Hujah

Objektif 

Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

 1. Mengenalpasti premis dan kesimpulan dalam suatu hujah ringkas yang diberi
 2. Membuat kesimpulan berdasarkan dua premis yang diberikan bagi
  1. Hujah bentuk I
  2. Hujah bentuk II
  3. Hujah bentuk III

Aktiviti 

 1. Guru menulis latihan di papan tulis
 2. Guru membincangkan soalan yang sukar bersama-sama murid
 3. Guru meminta wakil murid untuk menjawab di papan tulis
 4. Guru meminta pelajar menyiapkan latihan yang diberi
 5. Guru meminta pelajar menghantar buku kerja masing-masing untuk disemak

ABM 

Papan hitam, Kertas A4, Buku teks, Helaian nota

Nilai Murni 

Komunikasi antara pelajar dan guru, berani untuk mencuba,
yakin untuk mencuba

Refleksi 

 1. Semua objektif tercapai
 2. Kehadiran : 22/40
 3. 70% pelajar dapat menjawab soalan yang diberi
 4. Guru hanya memberi latihan kerana kekangan masa dan ramai pelajar yang tidak hadir
 5. Semua pelajar memberi kerjasama kepada guru


 


 


 


 


 

....terima kasih banyak2....

..jumpe lagi..