About Me

My photo
Serian,KUching, SAWARAK, Malaysia
SMK SERIAN SARAWAK.....tempat yg akan ku berkhidmat selama yang termampu....insyaalllah....cekgu shikin seorg yg mudah bergaul...periang...penyayang..mcm2 pe g la...tengok2 la dua2 blog saya yer... http://cekgunurulashikin-skinpies87.blogspot.com/ dan http://skinpies87.blogspot.com/ selamat beekenalan.....daaaa...

music

yang diajar...

yang diajar...

math

math

science

science

Saturday, 30 July 2011

25 hingga 29/7/11

 Tarikh
25/7/2011
Masa
7.05am-8.15am
Tingkatan
4S4
Mata Pelajaran
Pendidikan Moral
Tajuk
Unit 28
Sub-tajuk
Pengguna bijak, Masyarakat sejahtera
Objektif
Pada akhir unit ini,pelajar dapat:
 1. Mengetahui hak pengguna
 2. Menunaikan tanggungjawab sebagai pengguna
 3. Membela hak pengguna untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan yang berkualiti
 4. Mengambil tindakan yang berlandaskan undang-undang dalam mempertahan hak pengguna
 5. Mengetahui peranan agensi-agensi yang bertanggungjawab melindungi pengguna
Aktiviti
 1. Guru memulakan pembelajaran dengan mengaplikasi tajuk dalam kehidupan harian mereka
 2. Guru memberi nota kepada murid dan menerangkan kepada pelajar berpandukan buku teks
 3. Guru berbincang bersama-sama murid tentang tanggungjawab senagai pengguna.
 4. Guru memberi latihan kepada murid
Refleksi
                           i.            Objektif tidak tercapai kerana guru mengarahkan pelajar selesaikan kerja kursus
                           ii.            Kerja amal yang dijalankan ialah membersihkan perpustakaan
                           iii.            Semua pelajar memberi kerjasama kepada guru


Tarikh
25/7/2011
Masa
8.15am-9.25am
Tingkatan
4K8
Mata Pelajaran
Pendidikan Moral
Tajuk
Unit 23
Sub-tajuk
Keranamu Malaysia
Objektif
Pada akhir unit ini,pelajar dapat:
 1. Menyedari kepentingan berkorban untuk Negara
 2. Menghuraikan pengorbanan yang harus dilakukan oleh rakyat ketika Negara menghadapi ancaman
 3. Menunjukkan cara mereka dapat berkorban dan berbakti untuk Negara
 4. Menyumbangkan khidmat bakti dalam aktiviti kemasyarakatan.
Aktiviti
 1. Guru memulakan pembelajaran dengan mengaplikasi tajuk dalam kehidupan harian mereka
 2. Guru meminta murid membaca dan memahami petikan di dalam buku teks
 3. Guru membincangkan maksud petikan bersama-sama pelajar
 4. Guru mengarahkan pelajar menjawap soalan yang diberi.
Refleksi
                            i.            Objektif tidak tercapai kerana guru mengarahkan pelajar selesaikan kerja kursus
                           ii.            Pelajar perlu menyiapkan semua tugasan yang tidak selesai
                          iii.            Semua pelajar memberi kerjasama kepada guru

Date
25/7/2011
Time
11.30am-12.40pm
Class
4K6
Subject
Mathematic
Learning Area
Chapter 9: Trigonometry
Learning Objective
9.2 Draw and use Graphs of sine, cosine and tangent
Learning Outcome
At the end of the lesson, students will be able to:
                          i.            Draw the graph of sine, cosine and tangent for angles between 00 and 3600
                           ii.            Compare the graphs of sine, cosine and tangent for angles between 00 and 3600
                          iii.            Solve problems involving graphs of sine, cosine and tangent
Learning Activities
                          i.            Teacher discuss with students the method to draw the graph of sine, cosine and tangent
                         ii.            Teacher asks students to discuss the questions given with members group.
                         iii.            Teacher discuss several questions with all students
                         iv.            Teacher asks students to pass up the exercise book.
Teaching Aids
Whiteboard, questions sheet, exercise book, A4 paper
Noble Values
Communications with students and teacher, cooperative, being confident and dare to try.
Reflections
 1. Attendance is 30/32
 2. All learning outcome is achieve.
 3. All students give full cooperation’s to teacher lessons
 1. 80% of students give attentions to teacher


\Tarikh
26/7/2011
Masa
8.15am-9.25am
Tingkatan
4K2
Mata Pelajaran
Pendidikan Moral
Tajuk
Unit 24
Sub-tajuk
Keistimewaan kanak-kanak,kita hargai
Objektif
Pada akhir unit ini,pelajar dapat:
 1. Menyedari bahawa kanak-kanak ialah anugerah yang berharga
 2. Menunjukkan cara menghargai keistimewaan dan kelebihan kanak-kanak.
 3. Menghuraikan hak kanak-kanak dan pengiktirafan yang harus diberikan kepada mereka
 4. Menyatakan tindakan yang boleh diambil melindungi kanak-kanak.
Aktiviti
 1. Guru memulakan pembelajaran dengan mengaplikasi tajuk dalam kehidupan harian mereka
 2. Guru meminta murid membaca dan memahami petikan di dalam buku teks
 3. Guru membincangkan maksud petikan bersama-sama pelajar
 4. Guru mengarahkan pelajar menjawap soalan yang diberi.
Refleksi
                                  i.            Objektif tidak tercapai kerana guru mengarahkan pelajar selesaikan kerja kursus
                                  ii.            Kerja amal yang dijalankan ialah membersihkan perpustakaan
 1. Semua pelajar memberi kerjasama kepada guru


Date
26/7/2011
Time
12.05pm-12.40pm
Class
4K5
Subject
Mathematic
Learning Area
Chapter 9 : Trigonometry
Learning Objective
9.2 Draw and use Graphs of sine, cosine and tangent
Learning Outcome
At the end of the lesson, students will be able to:
                           i.            Draw the graph of sine, cosine and tangent for angles between 00 and 3600
                          ii.            Compare the graphs of sine, cosine and tangent for angles between 00 and 3600
                          iii.            Solve problems involving graphs of sine, cosine and tangent
Learning Activities
                           i.            Teacher discuss with students the method to draw the graph of sine, cosine and tangent
                           ii.            Teacher asks students to discuss the questions given with members group.
                          iii.            Teacher discuss several questions with all students
                          iv.            Teacher asks students to pass up the exercise book.
Teaching Aids
Whiteboard, questions sheet, exercise book
Noble Values
Communications with students and teacher, cooperative, being confident and dare to try.
Reflections
 1. Attendance is 32/38
 2. All learning outcome is achieve.
 3. All students give full cooperation’s to teacher lessons
 4. 80% of students give attentions to teacher

Date
27/7/2011
Time
7.05am-8.15am
Class
4K5
Subject
Mathematic
Learning Area
Chapter 10 : Angle of Elevation and Depression
Learning Objective
10.1 Understand and use the concept of Angle of elevation and angle of depression
Learning Outcome
At the end of the lesson, students will be able to:
                           i.            Identify
a)       The horizontal line
b)       The angle of elevation
c)       The angle of depression
                            ii.            Represent a particular situation involving
a)       The angle of elevation
b)       The angle of depression, using diagram
Learning Activities
                            i.            Teacher discuss with students to identify the horizontal line
                            ii.            Teacher asks students to discuss the questions given with members group.
                           iii.            Teacher discuss several questions with all students
                          iv.            Teacher asks students to pass up the exercise book.
Teaching Aids
Whiteboard, questions sheet, exercise book, A4 paper
Noble Values
Communications with students and teacher, cooperative, being confident and dare to try.
Reflections
 1. All learning outcome cannot be achieve because teacher involve with PSKPP at Sarikei.


\Tarikh
27/7/2011
Masa
8.15am-9.25am
Tingkatan
4S4
Mata Pelajaran
Pendidikan Moral
Tajuk
Unit 28
Sub-tajuk
Pengguna bijak, Masyarakat sejahtera
Objektif
Pada akhir unit ini,pelajar dapat:
 1. Mengetahui hak pengguna
 2. Menunaikan tanggungjawab sebagai pengguna
 3. Membela hak pengguna untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan yang berkualiti
 4. Mengambil tindakan yang berlandaskan undang-undang dalam mempertahan hak pengguna
 5. Mengetahui peranan agensi-agensi yang bertanggungjawab melindungi pengguna
Aktiviti
 1. Guru memulakan pembelajaran dengan mengaplikasi tajuk dalam kehidupan harian mereka
 2. Guru memberi nota kepada murid dan menerangkan kepada pelajar berpandukan buku teks
 3. Guru berbincang bersama-sama murid tentang tanggungjawab senagai pengguna.
 4. Guru memberi latihan kepada murid
Refleksi
 1. Semua objektif tidak tercapai kerana guru terlibat dengan PSKPP di Sarikei

Date
27/7/2011
Time
10.55am-12.05pm
Class
4K6
Subject
Mathematic
Learning Area
Chapter 10 : Angle of Elevation and Depression
Learning Objective
10.1 Understand and use the concept of Angle of elevation and angle of depression
Learning Outcome
At the end of the lesson, students will be able to:
                          i.            Identify
a)       The horizontal line
b)       The angle of elevation
c)       The angle of depression
                        ii.            Represent a particular situation involving
a)       The angle of elevation
b)       The angle of depression, using diagram
Learning Activities
                          i.            Teacher discuss with students to identify the horizontal line
                         ii.            Teacher asks students to discuss the questions given with members group.
                         iii.            Teacher discuss several questions with all students
                          iv.            Teacher asks students to pass up the exercise book.
Teaching Aids
Whiteboard, questions sheet, exercise book, A4 paper
Noble Values
Communications with students and teacher, cooperative, being confident and dare to try.
Reflections
 1. All learning outcome cannot be achieve because teacher involve with PSKPP at Sarikei.

Tarikh
28/7/2011
Masa
7.05am-8.15am
Tingkatan
4K2
Mata Pelajaran
Pendidikan Moral
Tajuk
Unit 24
Sub-tajuk
Keistimewaan kanak-kanak,kita hargai
Objektif
Pada akhir unit ini,pelajar dapat:
 1. Menyedari bahawa kanak-kanak ialah anugerah yang berharga
 2. Menunjukkan cara menghargai keistimewaan dan kelebihan kanak-kanak.
 3. Menghuraikan hak kanak-kanak dan pengiktirafan yang harus diberikan kepada mereka
 4. Menyatakan tindakan yang boleh diambil melindungi kanak-kanak.
Aktiviti
 1. Guru memulakan pembelajaran dengan mengaplikasi tajuk dalam kehidupan harian mereka
 2. Guru meminta murid membaca dan memahami petikan di dalam buku teks
 3. Guru membincangkan maksud petikan bersama-sama pelajar
 4. Guru mengarahkan pelajar menjawap soalan yang diberi.
Refleksi
                           i.            Semua objektif tidak tercapai kerana guru terlibat dengan PSKPP di Sarikei


Date
28/7/2011
Time
9.45am-10.20am
Class
4K6
Subject
Mathematic
Learning Area
Chapter 10 : Angle of Elevation and Depression
Learning Objective
10.1 Understand and use the concept of Angle of elevation and angle of depression
Learning Outcome
At the end of the lesson, students will be able to:
                           i.            Solve problems involving the angle of elevation and the angle of depression
Learning Activities
                           i.            Teacher asks students to discuss the questions given with members group.
                            ii.            Teacher discuss several questions with all students
                           iii.            Teacher asks students to pass up the exercise book.
Teaching Aids
Whiteboard, questions sheet, exercise book, A4 paper
Noble Values
Communications with students and teacher, cooperative, being confident and dare to try.
Reflections
          i.            All learning outcome cannot be achieve because teacher involve with PSKPP at Sarikei.


Date
29/7/2011
Time
7.05am-8.15am
Class
4K5
Subject
Mathematic
Learning Area
Chapter 10 : Angle of Elevation and Depression
Learning Objective
10.1 Understand and use the concept of Angle of elevation and angle of depression
Learning Outcome
At the end of the lesson, students will be able to:
                          i.            Solve problems involving the angle of elevation and the angle of depression
Learning Activities
                          i.            Teacher asks students to discuss the questions given with members group.
                         ii.            Teacher discuss several questions with all students
                         iii.            Teacher asks students to pass up the exercise book.
Teaching Aids
Whiteboard, questions sheet, exercise book, A4 paper
Noble Values
Communications with students and teacher, cooperative, being confident and dare to try.
Reflections
 1. All learning outcome cannot be achieve because teacher involve with PSKPP at Sarikei.

\Tarikh
29/7/2011
Masa
9.40am-10.10am
Tingkatan
4K8
Mata Pelajaran
Pendidikan Moral
Tajuk
Unit 23
Sub-tajuk
Keranamu Malaysia
Objektif
Pada akhir unit ini,pelajar dapat:
 1. Menyedari kepentingan berkorban untuk Negara
 2. Menghuraikan pengorbanan yang harus dilakukan oleh rakyat ketika Negara menghadapi ancaman
 3. Menunjukkan cara mereka dapat berkorban dan berbakti untuk Negara
 4. Menyumbangkan khidmat bakti dalam aktiviti kemasyarakatan.
Aktiviti
 1. Guru meminta murid membuat kumpulan yang mempunyai 3orang ahli
 2. Setiap kumpulan akan bertanding debat dengan salah satu ahli kumpulan lain mengikut undian yang telah dibuat.
 3. Debat yang bertajuk Keranamu Malaysia mestilah mempunyai elemen-elemen yang berkaitan dengan pembangunan Negara
 4. Dengan ini guru dapat menaikkan tahap keberanian murid untuk bercakap dan member pendapat
Refleksi
 1. Semua objektif tidak tercapai kerana guru terlibat dengan PSKPP di Sarikei

....terima kasih banyak2....

..jumpe lagi..