About Me

My photo
Serian,KUching, SAWARAK, Malaysia
SMK SERIAN SARAWAK.....tempat yg akan ku berkhidmat selama yang termampu....insyaalllah....cekgu shikin seorg yg mudah bergaul...periang...penyayang..mcm2 pe g la...tengok2 la dua2 blog saya yer... http://cekgunurulashikin-skinpies87.blogspot.com/ dan http://skinpies87.blogspot.com/ selamat beekenalan.....daaaa...

music

yang diajar...

yang diajar...

math

math

science

science

Thursday, 22 September 2011

19-23 September 2011

Tarikh
19/9/2011
Masa
7.05am-8.15am
Tingkatan
4S4
Mata Pelajaran
Pendidikan Moral
Tajuk
Nilai murni
Sub-tajuk
Unit 1 hingga Unit 5
Objektif
Pada akhir unit ini,pelajar dapat:
 1. Menyenaraikan semua nilai-nilai murni yang berkaitan dengan tajuk-tajuk di dalam unit 1 hingga 12.
Aktiviti
 1. Guru memulakan pembelajaran dengan memberi arahan kepada pelajar untuk menyenaraikan semua nilai-nilai yang berkaitan dengan unit 1 hingga unit 12.
 2. Guru membantu pelajar untuk memahami cara untuk menentukan nilai bagi setiap tajuk.
 3. Guru meminta pelajar menghantar buku latihan masing-masing.
Refleksi
                          i.            Kehadiran 18/23
                          ii.            Semua objektif tercapai
                         iii.            Semua pelajar dapat menyenaraikan nilai yang betul.


Tarikh
19/9/2011
Masa
8.15am-9.25am
Tingkatan
4K8
Mata Pelajaran
Pendidikan Moral
Tajuk
Kerja kursus
Sub-tajuk
Kerja amal
Objektif
Pada akhir unit ini,pelajar dapat:
 1. Menyelesaiakan salah satu tugasan untuk kerja kursus moral
 2. Membuat ulasan mengenai kerja amal ynag dijalankan
Aktiviti
 1. Guru meminta murid membuat laporan berkenaan kerja amal yang dijalankan
 2. Guru meminta murid mengisi borang akuan sebagai bukti kerja amal yang mereka jalankan
 3. Murid-murid menyelesaikan laporan dua kerja amal yang telah dijalankan.
 4. Guru meminta pelajar menghantar fail masing-masing untuk disemak.
Refleksi
                            i.            Kehadiran 14/20
                           ii.            Semua objektif tercapai
                          iii.            60% daripada pelajar  memberi kerjasama kepada guru.

Date
19/9/2011
Time
11.30am-12.40pm
Class
4K6
Subject
Mathematic
Learning Area
Revision
Learning Objective
Semester 1 Mid Ter test 2010 paper 2
Learning Outcome
At the end of the lesson, students will be able to:
                           i.            Solve the problems involving significant figure and standard form
Learning Activities
                            i.            Teacher discuss several questions with all students
                            ii.            Teacher ask volunteer from every group to answer a question.
                            iii.            Teacher asks students to make corrections for every question according o teacher explanations.
                          iv.            Teacher asks students to pass up the work paper.
Teaching Aids
whiteboard, questions sheet, exercise book
Noble Values
Communications with students and teacher, cooperative, being confident and dare to try.
Reflections
 1. Attendance is 29/32
 2. All learning outcome is achieve.
 3. All students give full cooperation’s to teacher lessons


\Tarikh
20/9/2011
Masa
8.15am-9.25am
Tingkatan
4K2
Mata Pelajaran
Pendidikan Moral
Tajuk
Unit 35
Sub-tajuk
Wawasan 2020, Kita jayakan bersama
Objektif
Pada akhir unit ini,pelajar dapat:
 1. Menyedari kepentingan saling membantu dan bekerjasama untuk menjayakan Wawasan 2020
 2. Menjelaskan cabaran-cabaran yang terdapat dalam Wawasan 2020
 3. Memiliki keyakinan diri bagi menghadapai pelbagai cabaran dalam Wawasan 2020
 4. Berusaha merealisasikan matlamat dalam Wawasan 2020
Aktiviti
 1. Guru memulakan pembelajaran dengan mengaplikasi tajuk dalam kehidupan harian mereka
 2. Guru memberi nota kepada murid dan menerangkan kepada pelajar berpandukan buku teks
 3. Guru memberi latihan kepada murid
 4. Guru membincangkan jawapan berdasarkan soalan yang diberi
Refleksi
                                  i.            Kehadiran 18/20
                                 ii.            Semua objektif tercapai
                                iii.            Semua pelajar membuat nota yang diberikan guru dan menjawap soalan yang diberikan
 1. 90% daripada pelajar  memberi kerjasama kepada guru.

Date
20/9/2011
Time
12.05pm-12.40pm
Class
4K5
Subject
Mathematic
Learning Area
Revision
Learning Objective
Semester 1 Mid Term test 2010 paper 1
Learning Outcome
At the end of the lesson, students will be able to:
                          i.            Solve the problems involving significant figure and standard form
Learning Activities
                           i.            Teacher discuss several questions with all students
                           ii.            Teacher ask volunteer from every group to answer a question.
                          iii.            Teacher asks students to make corrections for every question according o teacher explanations.
                        iv.            Teacher asks students to pass up the work paper.
Teaching Aids
Whiteboard, questions sheet, exercise book
Noble Values
Communications with students and teacher, cooperative, being confident and dare to try.
Reflections
 1. All learning outcome is achieve.
 2. Not all students give full cooperation’s to teacher lessons
 3. 70% of students give attentions to teacher

Date
21/9/2011
Time
7.05am-8.15am
Class
4K5
Subject
Mathematic
Learning Area
Revision
Learning Objective
Semester 2 test 2010 paper 1
Learning Outcome
At the end of the lesson, students will be able to:
                           i.            Solve the problems involving significant figure and standard form
Learning Activities
                             i.            Teacher give semester 2 Test 2010 paper 1 to all students
                             ii.            Teacher asks students to discuss the questions given with members group.
                             iii.            Teacher asks a student to answers  and explain questions given
                              iv.            Teacher discuss several questions with all students
                               v.            Teacher asks students to pass up the work paper.
Teaching Aids
Whiteboard, questions sheet, exercise book, A4 paper
Noble Values
Communications with students and teacher, cooperative, being confident and dare to try.
Reflections
 1. Attendance is 34/38
 2. All learning outcome is achieve.
 3. 60% of students give attentions to teacher

\Tarikh
21/9/2011
Masa
8.15am-9.25am
Tingkatan
4S4
Mata Pelajaran
Pendidikan Moral
Tajuk
Nilai murni
Sub-tajuk
Unit 13 hingga Unit 20
Objektif
Pada akhir unit ini,pelajar dapat:
 1. Menyenaraikan semua nilai-nilai murni yang berkaitan dengan tajuk-tajuk di dalam unit 13 hingga 20.
Aktiviti
 1. Guru memulakan pembelajaran dengan memberi arahan kepada pelajar untuk menyenaraikan semua nilai-nilai yang berkaitan dengan unit 13 hingga unit 20.
 2. Guru membantu pelajar untuk memahami cara untuk menentukan nilai bagi setiap tajuk.
 3. Guru meminta pelajar menghantar buku latihan masing-masing.
Refleksi
                                   i.            Kehadiran 22/23
                                  ii.            Semua objektif tercapai
 1. 80% daripada pelajar  memberi kerjasama kepada guru.

Date
21/9/2011
Time
10.55am-12.05pm
Class
4K6
Subject
Mathematic
Learning Area
Revision
Learning Objective
Semester 2 test 2010 paper 1
Learning Outcome
At the end of the lesson, students will be able to:
                         i.            Solve the problems involving significant figure and standard form
Learning Activities
                         i.            Teacher give semester 2 Test 2010 paper 1 to all students
                         ii.            Teacher asks students to discuss the questions given with members group.
                         iii.            Teacher asks a student to answers  and explain questions given
                        iv.            Teacher discuss several questions with all students
                        v.            Teacher asks students to pass up the work paper.
Teaching Aids
Whiteboard, questions sheet, exercise book, A4 paper
Noble Values
Communications with students and teacher, cooperative, being confident and dare to try.
Reflections
 1. Attendance is 27/32
 2. All learning outcome is achieve.
 3. All students give full cooperation’s to teacher lessons
 4. 80% of students give attentions to teacher

Tarikh
22/9/2011
Masa
7.05am-8.15am
Tingkatan
4K2
Mata Pelajaran
Pendidikan Moral
Tajuk
Unit 36
Sub-tajuk
Keistimewaan Dasar Luar Malaysia
Objektif
Pada akhir unit ini,pelajar dapat:
 1. Menjelaskan Dasar Berkecuali yang diamalakn oleh Malaysia
 2. Menyatakan kepentingan setiap negara menghormati antara satu sama lain
 3. Menerima kenyataan bahawa setiap Negara perlu memahami pendirian Negara lain berhubung sesuatu isu supaya tidak timbul sebarang pecanggahan
 4. Memberi sokongan terhadap penyelesaian sebarang pertelingkahan secara diplomasi
Aktiviti
 1. Guru memulakan pembelajaran dengan mengaplikasi tajuk dalam kehidupan harian mereka
 2. Guru memberi nota kepada murid dan menerangkan kepada pelajar berpandukan buku teks
 3. Guru memberi latihan kepada murid
 4. Guru membincangkan jawapan berdasarkan soalan yang diberi
Refleksi
                          i.            Kehadiran 19/20
                         ii.            Semua objektif tercapai
                        iii.            Semua pelajar membuat nota yang diberikan guru dan menjawap soalan yang diberikan

Date
22/9/2011
Time
9.45am-10.20am
Class
4K6
Subject
Mathematic
Learning Area
Revision
Learning Objective
Semester 2 test 2010 paper 1
Learning Outcome
At the end of the lesson, students will be able to:
                          i.            Solve the problems involving significant figure and standard form
Learning Activities
                          i.            Teacher continue last lesson learning outcome
                         ii.            Teacher asks a student to answer and explain a question given
                         iii.            Teacher discuss several questions with all students
                         iv.            Teacher asks students to pass up the work paper.
Teaching Aids
Whiteboard, questions sheet, exercise book, A4 paper
Noble Values
Communications with students and teacher, cooperative, being confident and dare to try.
Reflections
 1. All learning outcome is achieve.
 2. 70% of students give attentions to teacher


Date
23/9/2011
Time
7.05am-8.15am
Class
4K5
Subject
Mathematic
Learning Area
Revision
Learning Objective
Semester 2 test 2010 paper 1
Learning Outcome
At the end of the lesson, students will be able to:
                         i.            Solve the problems involving significant figure and standard form
Learning Activities
                         i.            Teacher continue last lesson learning outcome
                         ii.            Teacher asks a student to answer and explain a question given
                        iii.            Teacher discuss several questions with all students
                         iv.            Teacher asks students to pass up the work paper.
Teaching Aids
Whiteboard, questions sheet, exercise book, A4 paper
Noble Values
Communications with students and teacher, cooperative, being confident and dare to try.
Reflections
 1. Attendance is 34/38
 2. All learning outcome is achieve.
 3. All students give full cooperation’s to teacher lessons
 4. All students solve the questions given.
 5. 80% of students give attentions to teacher

\Tarikh
23/9/2011
Masa
9.40am-10.10am
Tingkatan
4K8
Mata Pelajaran
Pendidikan Moral
Tajuk
Unit 30
Sub-tajuk
Kebebasan mengikut perlembagaan
Objektif
Pada akhir unit ini,pelajar dapat:
 1. Memahami kebebasan bersuara seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia
 2. Peka terhadap isu-isu sensitive yang boleh menimbulkan huru-hara dan menggugat ketemteraman awam
 3. Menggunakan saluran undang-undang untuk melahirkan ketidakpuasan hati
 4. Mengeluarkan pandangan atau mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu
Aktiviti
 1. Guru memulakan pembelajaran dengan mengaplikasi tajuk dalam kehidupan harian mereka
 2. Guru memberi nota kepada murid dan menerangkan kepada pelajar berpandukan buku teks
 3. Guru berbincang bersama-sama murid tentang tanggungjawab senagai pengguna.
 4. Guru memberi latihan kepada murid
Refleksi
                                  i.            Kehadiran 19/20
                                 ii.            Semua objektif tercapai
 1. Semua pelajar membuat nota yang diberikan guru dan menjawap soalan yang diberikan....terima kasih banyak2....

..jumpe lagi..